Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Đạt Anh

Nhà xuất bản: BV Bạch Mai, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời Giới Thiệu

Trên cơ sở những tiến bộ của các lĩnh vực khoa học về y học cơ sở như di truyền, sinh học, sinh học phân tử, sinh lý bệnh học, hoá sinh học… nhiều bệnh lý được hiểu rõ hơn, nhiều bệnh lý mới được phát hiện. Việc ứng dụng các tiến bộ của các chuyên ngành này vào y học thực hành như ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán, kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật điều trị đã đem lại sự phát triển mạnh mẽ cho y học.

Xem chi tiết

Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng – BV Bạch Mai

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh

Nhà xuất bản: BV Bạch Mai

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Trải qua hơn 100 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu người dân Việt Nam khi họ cần được chăm sóc sức khoẻ và của hàng ngàn cán bộ y tế khi họ cần được nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Bệnh viện đã nỗ lực hỗ trợ các bệnh viện tuyến trước thông qua công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tăng cường cán bộ y tế về cơ sở và đặc biệt triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh.

Xem chi tiết

Kỹ Thuật Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng – Bộ Y Tế

Chủ biên: TS. BS. Phạm Hùng Vân

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sách kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng được biên soạn theo chương trình khung đã được phê duyệt. Nãm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng là tài liệu dạy học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Xem chi tiết

Xét Nghiệm Sử Dụng Trong Lâm Sàng

Chủ biên: GS. Nguyễn Thế Khánh

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Giới thiệu

Trong thực tế công tác hàng ngày ở bệnh viện và các cơ quan nghiên cứu y học, việc sử dụng xét nghiệm là rất cần thiết; những sách nói về xét nghiệm có khá nhiều, nhưng những sách viết cho người thầy thuốc sử dụng xét nghiệm thường ít và theo từng chuyên khoa tùy thuộc sở trường của mỗi tác giả. Để giải quyết yêu cầu cổ một tài liệu phân tích tổng hợp tương đối toàn diện cho các thầy thuốc làm công tác điều trị, huấn luyện và nghiên cứu y học, từ năm 1956 chúng tôi đã tiến hành biên soạn cuốn sách này. Cho tới nay, cuốn sách đã được in 12 lần (1956 – 1958 – 1960 – 1968 – 1976 – 1990 – 1991 – 1997 – 1998 – 1999 – 2001 – 2003), qua mỗi lần in lại, tài liệu đã được bổ sung những kiến thức cập nhật.

Xem chi tiết

Kỹ thuật Xét nghiệm Huyết học và Truyền máu – Bộ Y Tế

Chủ biên: TS. BSCK2. Hà Thị Anh

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2009

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Trong 10 năm gần đây, được sự quan tâm của bộ y tế về sự phát triển khoa học kỹ thuật, chương trình kỹ thuật cao đã hỗ trợ cho sự phát triển của nhiều chuyên ngành. Do đó, chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh được nâng lên rõ rệt.

Cùng với sự phát triển chung đó, ngành Huyết học – Truyền máu có nhiều đổi mới về trang thiết bị và kỹ thuật, chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh máu, cũng như an toàn truyền máu và sử dụng máu đã có bước phát triển đáng kể góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xem chi tiết

Đông máu – Ứng dụng trong lâm sàng (tái bản lần 2)

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Anh Trí

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Kiến thức về đông máu (bao gồm các quá trình cầm máu, đông máu và tiêu fibrin) là rất cần thiết không chỉ trong chuyên khoa huyết học, mà cả trong nhiều chuyên khoa khác như: tim mạch, tiêu hoá, ngoại khoa, nhi khoa, truyền nhiễm, lão khoa, ung thư… Bởi vậy đông máu luôn chiếm vị trí quan trọng trong hành trang kiến thức của các thầy thuốc.

Xem chi tiết

Kỹ Thuật Xét Nghiệm Huyết Học Và Truyền Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng

Chủ biên: GS. TSKH. Đỗ Trung Phấn

Nhà xuất bản: NXB Y Học, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương

Năm xuất bản: 2009

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Trong 10 năm gần đây, được sự quan tâm của Bộ Y tế về sự phát triển khoa học kỹ thuật, chương trình kỹ thuật cao đã hỗ trợ cho sự phát triển của nhiều chuyên ngành. Do đó, chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh được nâng lên rõ rệt.

Cùng với sự phát triển chung đó, ngành Huyết học – Truyền máu có nhiều đổi mới về trang thiết bị và kỹ thuật, chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh máu, cũng như an toàn truyền máu và sử dụng máu đã có bước phát triển đáng kể góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để tiếp tục hỗ trợ cho công tác đào tạo của các trường đại học và trung học y tế, hỗ trợ cho các thầy thuốc làm điều trị hiểu rõ hơn các trang bị, kỹ thuật mới và sử dụng tốt hơn các kết quả xét nghiệm về Huyết học – Truyền máu, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học và Truyền máu ứng dụng trong lâm sàng” do các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ lâu năm có kinh nghiệm thuộc chuyên ngành Huyết học – Truyền máu biên soạn.

Xem chi tiết