Vô Sinh Do Vòi Tử Cung Phúc Mạc (Sau Đại Học)

Chủ biên: PGS. TS. Cao Ngọc Thành

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược Huế, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sinh sản là chức năng quan trọng của loài người, giúp duy trì được nòi giống. Chính vì vậy, việc mang nặng đẻ đau được xem là “thiên chức” của người phụ nữ. Không may, nhiều phụ nữ vẫn không thể có con và điều này gây nên nỗi buồn và sự thất vọng của nhiều gia đình.

Xem chi tiết