Physics of the Life Sciences-184

Chủ biên: Jay Newman

Nhà xuất bản: springer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

Physics of the Human Body-186

Chủ biên: lrving P. Herman

Nhà xuất bản: springer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

Lý sinh Y học – ĐH Y Hà Nội

Chủ biên: PGS. TSKH. Phan Sỹ An

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2005

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Vật lý sinh học được gọi tắt là lý sinh, là môn học nghiên cứu các hiện tượng xảy ra trong các tổ chức và cơ thể sống dựa trên quan điểm và các định luật vật lý, từ mức độ điện tử nguyên tử đến toàn cơ thể hay một hệ có nhiều cơ thể sống.

Người thầy thuốc cần được cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại liên quan tới y học. Vì vậy môn lý sinh y học từ nhiều năm nay được đưa vào giảng dạy tại các trường đại học Y cho sinh viên, nhất là các học viên sau đại học. Do điều kiện và hoàn cảnh thực tế ở nước ta, môn học này mới được tiến hành đều đặn và đầy đủ từ nhiều năm nay ở trường Đại học Y Hà Nội.

Xem chi tiết

Vật Lý Đại Cương (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: Phạm Thị Cúc

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Dược Hà Nội, NXB Giáo Dục

Giới thiệu

Vật lý là môn học thuộc khoa học cơ bản. Từ lâu môn Vật lý đại cương đã được dạy trong trường Đại học Dược Hà Nội, để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi học các môn thuộc khoa học cơ sở và nghiệp vụ. Qua từng thời kỳ, Bộ môn đã nhiều lần biên soạn và chỉnh lý giáo trình vật lý để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhiệm vụ đào tạo Dược sĩ của nhà trường.

Xem chi tiết

Vật Lý Lý Sinh Y Học – ĐH Y Hà Nội

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Thiện

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Giới thiệu

Vật lý học là một ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu những dạng vận động cơ bản nhất của vật chất rồi tìm cách ứng dụng chúng phục vụ đời sống. Trong quá trình phát triển, các ngành khoa học đan xen vào nhau làm nảy sinh các ngành khoa học mới, thí dụ như lý sinh, hoá sinh…

Xem chi tiết