Vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán trước mổ và đánh giá sau mổ U dây thần kinh VII

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Duy Huề

Tên tác giả: PHẠM THỊ THÚY VÂN

Ngày gửi: 09-11-2017 05:20 PM

Cập nhật cuối: 09-11-2017 05:20 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ
U dây  thần kinh  VIII  hay u dây tiền đình  ốc tai  (Vestibulocochlear 
nerve  tumor)  là   u não ngoài trục,  chiếm khoảng 6 đến 8% tổng số  u não và 80 
-  90% các khối u góc cầu tiểu não  ở  ngư ới l ớn[1]. Bệ nh  có thể   gặp  ở  mọi lứa 
tuổi nhưng chủ  y ế u xảy ra với người ở lứa tuổi 40 và 50  [2]. 
U dây  thần kinh  VIII  là một dạng phát triển quá mức của tế   bào 
Schwann,  thư ờng xuất phát từ  ống tai trong (OTT) ở  chỗ  tiế p giáp giữa trung 
tâm ngoại vi của lớp vỏ  myelin  và thường bắt nguồn từ nhánh tiền đình từ  chỗ
phân chia của dây tiề n đình  -  ốc tai,   từ  nhánh  ốc tai ít gặp.   Các u dây  thần 
kinh VIII tiế n triển chậm trong nhiều năm, thường là loại u lành tính, t ỷ  lệ   ác 
tính rất nhỏ[2].  U dây  dây thần kinh  VIII  có xu hư ớng phát triể n từ  ống tai 
trong ra góc cầu tiểu não  (GCTN)  gây chèn ép dây thần kinh lân cận, chèn ép 
thân não, tiểu não và não thất IV.  Trước khi chẩn đoán hình  ảnh chưa phát 
triển thì chẩn đoán bệ nh dựa vào triệu chứng lâm sàng: gi ảm hoặc mất thính 
lực, ù tai, chóng mặt, liệt mặt và các triệu chứng của chèn ép thân não, não 
thất  ...  Thăm khám lâm sàng trư ớc và sau mổ  khó khăn do  triệ u chứng lâm 
sàng   đa dạng, có thể  gặp  ở  nhiều bệnh  và  không tương  xứng  với kích thước 
khối u  [3]. Vì vậy,  chẩn đoán hình  ảnh có vai trò quan trọng trong việc nhận 
diện và phát hiện khối u tái phát.