Ứng dụng kỹ thuật pcr đa mồi, điện di polyacrylamide, nhuộm bạc để phát hiện các locút str trong xác định huyết thống

Năm xuất bản: 2011

Số xuất bản: 3.1

Tác giả: Nguyễn Đức Nhự

Ngày gửi: 01-11-2016 03:47 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:47 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 300.85 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này