Tỷ lệ thụ tinh và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn bằng tinh trùng lấy từ mào tinh

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 3.2

Tác giả: Hồ Sỹ Hùng, Trần Thị Phương Mai

Ngày gửi: 01-11-2016 03:47 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:47 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 92.93 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này