Tổ chức, hoạt động khám bệnh và phân bố thời gian của người bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN DUY LUẬT

Tên tác giả: NGUYỄN TIẾN GIANG

Ngày gửi: 14-11-2017 11:27 AM

Cập nhật cuối: 14-11-2017 11:27 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người và của toàn xã hội. Một dân tộc khỏe mạnh chính là nguồn tài nguyên vô giá của đất nước. Hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe nhân dân với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nước nhà, công tác khám bệnh và chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt chú trọng.

Sau gần 30 năm đổi mới đất nước, hệ thống y tế nước ta đã có những thay đổi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức hệ thống chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất được tăng cường. Các chỉ số cơ bản về sức khỏe nhân dân được nâng cao và có nhiều cải thiện rõ rệt [1].

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật, trình độ chuyên môn cán bộ y tế ngày càng được nâng cao, chất lượng chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện ngày càng được cải thiện, tinh thần phục vụ người bệnh ngày càng được quan tâm và việc đáp ứng nhu cầu, mong muốn của người bệnh được coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế. Thêm thời gian khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh là xu hướng phát triển và cải thiện chất lượng của các bệnh viện, phòng khám hiện nay.