Một số nhận xét về tình hình sức khoẻ và bệnh tật ở học sinh Kh&#39mer - Kiên Giang

Năm xuất bản: 2003

Số xuất bản: 1

Tác giả: Trần Văn Dần

Nghiên cứu được tiến hành ở 6 Huyện có học sinh (HS) Kh'mer với 10.895 HS nam và nữ từ tiểu học đến trung học phổ thông. Kết quả cho thấy: Học sinh Kh'mer ở Kiên Giang có các chỉ số phát triển thể lực thua kém hơn so với HS người Kinh ở cùng độ tuổi. Với một môi trường sống ở Kiên Giang chưa được cải thiện nhiều, sự phát triển về dân trí và kinh tế ở người dân Kh'mer chưa cao. Do đó đã tạo những điều kiện cho sự tăng cao của một số bệnh - đặc biệt là những bệnh hô hấp, bệnh mắt hột...đều có tỷ lệ cao hơn so với HS người Kinh. Các bệnh mạn tính ở HS người Kh'mer cũng cao hơn ở HS người Kinh.

Xem chi tiết