Emergency Medicine Secrets, 6th Edition

Chủ biên: Vincent J. Markovchick

Nhà xuất bản: ELSEVIER, Secret Series

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

For 30 years, the highly regarded Secrets Series® has provided students and practitioners in all areas of health care with concise, focused, and engaging resources for quick reference and exam review. The 6th Edition of Emergency Medicine Secrets, by Drs. Vincent J. Markovchick, Peter T. Pons, Katherine M. Bakes, and Jennie A. Buchanan, features the Secrets’ popular question-and-answer format that also includes lists, mnemonics, tables, and an informal tone – making reference and review quick, easy, and enjoyable.

Xem chi tiết

Giá trị của phương pháp nhuộm Gram cải tiến trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em

Năm xuất bản: 2004

Số xuất bản: 6

Tác giả: Nguyễn Văn Bàng

Mục tiêu: Đánh giá khả năng chẩn đoán Helicobacter Pylori (HP) của phương pháp nhuộm Gram cải tiến. Vật liệu và phương pháp: Đánh giá độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị tiên lượng dương và âm cũng như độ chính của phương pháp nhuộm Gram cải tiến dùng dung dịch fuchsin nguyên chất bằng so với phương pháp phát hiện HP qua xét nghiệm mô bệnh học (MBH) ở 244 trẻ được chẩn đoán là nhiễm HP (có kết quả nuôi cấy và CLO-test cùng dương tính) và 393 trẻ có kết quả HP (-) (kết quả nuôi cấu và CLO-test đều âm tính) tiến hành tại viện Saint Vincent de Paul, Paris. Kết quả: Nhuộm Gram và MBH có kết quả trùng hợp ở 178/244 bệnh nhân HP (+) (57 âm tính giả trong nhuộm Gram và 66 âm tính giả trong MBH) và 392/393 bệnh nhân HP (-) (không trường hợp nào dương tính giả trong nhuộm Gram và 1 trường hợp dương tính giả trong MBH). Độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị tiên lượng dương, tiên lượng âm và độ chính xác của nhuộm Gram cải tiến là 73%, 100%, 100%, 85,6% và 89,6% so với các giá trị này của MBH là 76,6%, 99,7%, 99,5%, 87,3% và 90,9% (tất cả p > 0,05). Kết luận: Trong điều kiện kỹ thuật tối ưu, phương pháp nhuộm Gram cải tiến bằng dung dịch fuchsin nguyên chất cho kết quả giá trị chẩn đoán cao, tương đương với phương pháp chẩn đoán MBH, nhưng đơn giản, nhanh, ít tốn kém hơn nhiều, nên có thể áp dụng rộng rãi, nhất là ở các nước nghèo như nước ta.

Xem chi tiết