Nghiên cứu về 2.3 DPG và Stres oxy hoá ở bệnh nhân đái đường

Cấp đề tài: 06

Năm: 2004

Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Thị Bích Ngọc

Đồng tác giả: TS. Hoàng Thị Phúc, ThS. Phạm Trung Hà

Xếp loại: xs

Đào tạo 1 SV Tốt nghiệp đại học Hoàng Trung KiênĐào tạo 1TS Phạm Trung Hà NCS của bệnh viện thống nhấtĐã đăng 1 bài báo tại tạp chí sinh lý học

Xem chi tiết