Kỹ Thuật Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng – Bộ Y Tế

Chủ biên: TS. BS. Phạm Hùng Vân

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sách kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng được biên soạn theo chương trình khung đã được phê duyệt. Nãm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng là tài liệu dạy học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Xem chi tiết