Vai trò của adenosine trong nâng cao hiệu quả can thiệp động mạch vành qua da

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 4.1

Tác giả: Nguyễn Mạnh Chiến, Nguyễn Quang Tuấn

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của adenosine trên nồng độ các dấu ấn sinh học cơ tim sau can thiệp động mạch vành qua da. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tiêm adenosine vào động mạch vành trước can thiệp có xu hướng làm giảm nồng độ CK-MB và troponin T chứng sau can thiệp so với nhóm chứng (p < 0,05); làm giảm nguy cơ hoại tử cơ tim liên quan đến can thiệp 59% so với nhóm chứng (RR = 0,41; 95% CI 0,19 - 0,90, p = 0,02); có xu hướng làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim liên quan đến can thiệp 43% so với nhóm chứng (RR = 0,57; 95% CI 0,18 - 1,82, p = 0,33). Kết luận cho thấy tiêm adenosine vào động mạch vành trước can thiệp làm giảm nguy cơ hoại tử cơ tim liên quan đến can thiệp.

Xem chi tiết