Anatomy: A Photographic Atlas 8e (Yokochi Atlas 2015)

Chủ biên: Rohen - Yokochi

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Prepare for the dissection lab and operating room with Anatomy: A Photographic Atlas,8e.Featuring outstanding full-color photographs of actual cadaver dissections with accompanying schematic drawings and diagnostic images, this proven text depicts anatomic structures more realistically than illustrations in traditional atlases. Chapters are organized by region in the order of a typical dissection with each chapter presenting topographical anatomical structures in a systemic manner.

Xem chi tiết

Atlas Yokochi – Giải Phẫu Người (Bản Tiếng Việt)

Chủ biên: Rohen - Yokochi

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2009

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Cuốn Atlas Giải phẫu hình màu này bao gồm các hình ảnh đầy màu sắc của giải phẫu tử thi thực tế, đi kèm với hình vẽ sơ đồ và chẩn đoán hình ảnh. Những bức ảnh mô tả các cấu trúc giải phẫu rất hiện thực mà chưa từng có ở những cuốn atlas truyền thống và cho sinh viên thấy những mẫu vật mà họ sẽ được chứng kiến trong phòng thực tập giải phẫu. Các chương được tổ chức theo vùng và theo thứ tự phẫu tích chuẩn, với các cấu trúc được trình bày theo hai cách, một cách theo hệ thống, từ trong sâu ra bề mặt, và một cách theo vùng. Phiên bản này có bổ sung các hình ảnh lâm sàng, bao gồm MRI, CT, và các hình ảnh nội soi. Nhiều hình ảnh cũ đã được thay thế bằng các ảnh mới, các hình ảnh có độ phân giải cao. Hình ảnh phẫu tích trắng đen đã được thay thế bằng ảnh màu. Đây là một cuốn sách hữu ích dành cho sinh viên Y1 khi mới bắt đầu làm quen với môn học Giải phẫu, giúp sinh viên tiếp xúc với hình ảnh thực tế của các cấu trúc giải phẫu, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều thời gian học trên tử thi hơn.

Xem chi tiết

Color Atlas of Anatomy: A Photographic Study of the Human Body 7e

Chủ biên: Johannes W. Rohen

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

This Color Atlas of Anatomy features full-color photographs of actual cadaver dissections, with accompanying schematic drawings and diagnostic images. The photographs depict anatomic structures with a realism unmatched by illustrations in traditional atlases and show students specimens as they will appear in the dissection lab.

Xem chi tiết