Phân Tích Dữ Liệu Với R

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TPHCM

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một nổ lực nhằm giới thiệu các phương pháp phân tích mô hình và thống kê phổ biến. các phương pháp gồm mô hình hồi qui tuyết tính, hồi qui logistic, phân tích tổng hợp (meta – anlysis), mô hình phân tích sống còn (survival anlysis), phương pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian (time series data) phương pháp bayes, phương pháp bootstrap, v.v.. Với một nội dung khá rộng như thế, cuốn sách này sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên cao đẳng và đại học, sinh viên, hay bất cứ ai muốn học về thống kê và phương pháp phân tích dữ liệu.

Xem chi tiết

Tìm hiểu R-plasmid ở một số chủng Salmonella typhi phân lập tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2003

Số xuất bản: 3

Tác giả: Nguyễn Đắc Trung, Lê Văn Phủng, Lê Huy Chính

Các chủng Salmonella typhi đa đề kháng hiện đã lan tràn tới hầu hết các vùng trong cả nước. Nghiên cứu đã dùng 90 chủng Salmonella typhi phân lập từ Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu về các plasmid của chúng. Kết quả cho thấy: Đã tìm thấy hai plasmid 120 Kb và 102 Kb ở các chủng kể trên, plasmid 120 Kb có 2 copy. Plasmid 120 Kb là một R-plasmid lớn, có khả năng tự truyền cho chủng khác và mang ít nhất 5 gene kháng kháng sinh: chloramphenicol, tetracycline, ampicillin, trimethoprim và sulphamethoxazole. Phân tích bằng enzyme hạn chế EcoR I cho thấy, các R-plasmid từ các chủng Salmonella phân lập ở Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh đều giống nhau.

Xem chi tiết

Obstetrics and Gynecology at a Glance, 4e

Chủ biên: Errol R. Norwitz

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

This comprehensively updated new edition provides a thorough and dynamically-illustrated overview of the female reproductive organs, care of the female during pregnancy, childbirth and the postnatal period. It is clinically relevant, with a focus on diagnosing, managing and treating disorders and abnormalities and is fully aligned with medical school curricula.

Xem chi tiết

Hypertension: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 2nd edition

Chủ biên: Henry R. Black

Nhà xuất bản: Braunwald's Series, ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: English

Effectively manage the chronic problems of your hypertensive patients with the practical clinical tools inside Hypertension, 2nd Edition: A Companion to Braunwald’s Heart Disease. This respected cardiology reference covers everything you need to know – from epidemiology and pathophysiology through diagnosis, risk stratification, treatment, outcome studies, concomitant diseases, special populations and special situations, and future treatments.

Xem chi tiết

Campbell-Walsh Urology 11th Edition Review, 2e

Chủ biên: W. Scott McDougal

Nhà xuất bản: ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Following the same chapter structure as the authoritative Campbell-Walsh Urology, 11th Edition, this trusted review covers all the core material you need to know for board exam preparation and MOC exams. Drs. W. Scott McDougal, Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi, Alan W. Partin, and Craig A. Peters provide more than 3,000 multiple-choice questions with detailed answers that help you master the most important elements in urology, while interactive questions, self-assessment tools, an extensive image bank, and more are available on Expert Consult.

Xem chi tiết

Phân tích nhiễm sắc thể ở 85 trường hợp mắc hội chứng Turner

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 3.2

Tác giả: Nguyễn Văn Rực

Hội chứng Turner hay gặp nhất trong các hội chứng liên quan đến rối loạn nhiễm sắc thể giới tính ở giới nữ và chiếm tỷ lệ 1/1500 đến 1/2500 ở trẻ gái còn sống. Nghiên cứu nhằm phát hiện rối loạn nhiễm sắc thể giới tính ở những bệnh nhân mắc hội chứng Turner. Kết quả cho thấy các dạng rối loạn nhiễm sắc thể bao gồm: karyotyp 45,X (48,24%); thể khảm (47,06%) và rối loạn cấu trúc (4,7%). Các dạng karyotyp bất thường: 45,X; 45,X/46,XX; 45,X/46,XX/47,XXX; 45,X/47,XXX;X/46,X,i(Xq)45,X/46,X,r(X); 45,X/46,X,dup(X)(q13q20); 45,X/45,XY; 46,X,i(Xq); 46,X,r(X); 45, X,del(X)(p22q22) và 46,X,t(X;20)(q13;q20).

Xem chi tiết