Study on some relative factors of hydrocephalus patients who were treated at neural surgical department of Saint Paul hospital

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 6.1

Tác giả: Nguyen Thi Huyen Sam, Nguyen Van Phuoc, Phan Thu Hoan, Nguyen Quang Bui

Describing some relative factors of hydrocephalus patients who were treated at neural surgical department of Saint Paul hospital. Subjects and methods: 354 children with hydrocephalus (male: 213, female: 141) were treated at neural surgical department of Saint Paul hospital from june 1996 to august 2005, ages range from 3 dates to 15 years old. Using descriptive method: retrospective and prospective study. Results: The sex ratio is 1.5. Almost the patients are under 1 year old (65,5%). The rate of premature birth is 15.3%, the rate of asphyxy birth is 28.8%. Almost patients live in rural areas (71,5%). Job of their parents is major farmer (fathers: 50.9%; mothers: 57.6%). The rate of infected pregnant mothers is 30.5%. The rate of Patients’ father who had caught toxic agents (vermicide, Orange agent…) before having children (35.6%). 2/59 other children in the patients’ family also have hydrocephalus. Conclusion: We find out some relative factors which have high rate in hydrocephalus patients such as: sex male; Patients are under one year old; premature birth, asphyxy birth; infected mothers wese at gestation; fathers have caught toxic factors before having children; living in rural areas; job of parents is farmer

Xem chi tiết

Thực trạng bệnh nhân điều trị chấn thương sọ não tại khoa phẫu thuật thần linh và tăng cường ngoại, bệnh viện SAINT PAUL, Hà Nội, Qúy I Năm 2010

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 2.1

Tác giả: Phạm Huy Tuấn Kiệt

Mục tiêu mô tả thực trạng và chi trả viện phí cho điều trị chấn thương sọ não (CTSN) của bệnh nhân điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh và Khoa Tăng cường ngoại - Bệnh viện đa khoa Saint Paul, Hà Nội, quý 1 - 2010. Kết quả cho thấy tổng số bệnh nhân là 266, chủ yếu là nam giới (70,7%) và ở độ tuổi từ 21 - 30 (29,7%). Tỷ lệ bệnh nhân được sơ cứu là 52,6%. Điểm Glasgow khi nhập viện từ 12-15 chiếm 82,3%. Tổn thương phối hợp được chẩn đoán ở 86/266 bệnh nhân (32,2%). 140/266 (52,6%) bệnh nhân có hình ảnh chấn thương sọ não trên phim cắt lớp vi tính (CLVT). Tỷ lệ điều trị nội khoa là 70,7%, điều trị ngoại khoa là 19,9% và hồi sức tích cực là 9,4%. Chi phí điều trị trung bình chiếm từ 11,5% - 57,5% thu nhập bình quân trên đầu người một năm. Nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân phòng chống tai nạn thương tích và tham gia bảo hiểm y tế là cần thiết để làm giảm CTSN cũng như gánh nặng tài chính của thương tích.

Xem chi tiết

Cấp cứu Ngoại khoa Tập 1 (Sau Đại Học) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. Đặng Hanh Đệ

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Cấp cứu ngoại khoa luôn là một vấn đề thời sự không những của các phẫu thuật viên mà còn của tất cả những ai làm công tác lâm sàng. Trong thế kỷ trước Nhà xuất bản Y học đã xuất bản cuốn Cấp cứu Ngoại khoa, nhưng trải qua nhiều năm với những tiến bộ nhanh chóng của y học nói chung cũng như sự phát triển của ngành Ngoại khoa nói riêng, cuốn sách đó không còn cập nhật nữa. Chúng tôi biên soạn lại lần này nhằm trước hết phục vụ cho công tác đào tạo (đại học và sau đại học trong các trường Đại học Y) và sau đó là các đồng nghiệp ở các tuyến y tế trong cả nước. Những người tham gia biên soạn đều là các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn Ngoại trường Đại học Y Hà Nội với nhiều năm giảng dạy và phẫu thuật tại các bệnh viện lớn (Việt Đức, Bạch Mai, Saint Paul), thuộc đúng chuyên khoa của mình. Vì thế chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được yêu cầu của các đồng nghiệp.

Xem chi tiết

Cấp cứu Ngoại khoa Tập 2 (Sau Đại Học) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. Đặng Hanh Đệ

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Cấp cứu ngoại khoa luôn là một vấn đề thời sự không những của các phẫu thuật viên mà còn của tất cả những ai làm công tác lâm sàng. Trong thế kỷ trước Nhà xuất bản Y học đã xuất bản cuốn Cấp cứu Ngoại khoa, nhưng trải qua nhiều năm với những tiến bộ nhanh chóng của y học nói chung cũng như sự phát triển của ngành Ngoại khoa nói riêng, cuốn sách đó không còn cập nhật nữa. Chúng tôi biên soạn lại lần này nhằm trước hết phục vụ cho công tác đào tạo (đại học và sau đại học trong các trường Đại học Y) và sau đó là các đồng nghiệp ở các tuyến y tế trong cả nước. Những người tham gia biên soạn đều là các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn Ngoại trường Đại học Y Hà Nội với nhiều năm giảng dạy và phẫu thuật tại các bệnh viện lớn (Việt Đức, Bạch Mai, Saint Paul), thuộc đúng chuyên khoa của mình. Vì thế chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được yêu cầu của các đồng nghiệp.

Xem chi tiết

Yếu tố liên quan tới sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc chăm sóc và điều trị hiv/aids tại một số bệnh viện, tỉnh Hòa Bình năm 2013

Năm xuất bản: 2014

Số xuất bản: 6

Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hà

Nghiên cứu cắt ngang kết hợp định tính và định lượng nhằm xác định mối liên quan giữa sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại một số bệnh viện của tỉnh Hòa Bình năm 2013. Tổng cộng 123/143 (86%) nhân viên y tế tham gia nghiên cứu định lượng bằng tự điền theo bộ câu hỏi của Paul E. Spector hiệu chỉnh, bộ câu hỏi này đã được dịch sang tiếng Việt và thử nghiệm độ tin cậy với chỉ số Cronbach’s alpha = 0,78. Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy: Mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại các bệnh viện tỉnh Hòa Bình với các yếu tố giới và năm công tác. Nhân viên nữ hài lòng gấp 3,81 lần nhân viên nam và nhân viên làm việc từ 11 - 20 năm hài lòng cao gấp hơn 3,08 lần so với nhân viên làm dưới 10 năm (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy, một số vấn đề ảnh hưởng đến việc chưa được hài lòng của nhân viên y tế như chế độ phúc lợi, hợp đồng lao động, thiếu trang thiết bị, vấn đề kỳ thị, e sợ lây nhiễm.

Xem chi tiết