Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cộng hưởng từ não tủy và kết quả điều trị bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính tại Bệnh viện nhi Trung ương

Chuyên ngành: Nhi khoa

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

Tên tác giả: ĐINH THỊ THU PHƯƠNG

Viêm não tủy rải rác c p tính (Acute disseminated encephalomyelitis – ADEM) là m t bệnh não qua trung gian miễn dịch ở trẻ em xu t hiện sau khi nhiễm virut như sởi, quai bị, thuỷ đ u, rubella... nhưng bệnh cũng c th xảy ra sau nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hay tiêm vacxin hoặc th m chí là tự phát. Bệnh viêm não tủy rải rác c p (VNTRR) là bệnh không phổ biến, với tỷ lệ được ước lượng ở California là 0,4/100.000 dân/ n m ở Canada 0,2/100.000 dân/n m [1].
Bi u hiện lâm sàng và c n lâm sàng của bệnh r t đa ng. Trước kia, các bác sỹ chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào sự xu t hiện triệu chứng thần kinh và hình ảnh tổn thương ch t trắng đa ổ, t ng tín hiệu trên xung T2W và FLAIR trong phim c ng hưởng từ (CHT), sau khi đ l i trừ các bệnh lý khác. Gần đây, nhóm nghiên cứu bệnh xơ cứng rải rác Nhi khoa Qu c tế (International Pediatric MS Study Group - IPMSG) bao gồm các thầy thu c, chuyên gia thần kinh nhi khoa và chuyên gia thần kinh người lớn v di truy n, dịch tễ, tâm thần kinh đi u ư ng và miễn dịch đ đ xu t các tiêu chuẩn chẩn đ n bệnh VNTRR cho trẻ ưới 10 tuổi [2]. Mặc dù v y, trong thực tế lâm sàng đôi khi bệnh VNTRR tái phát cũng r t khó phân biệt với bệnh xơ cứng rải rác (multiple sclerosis: XCRR) [1]. Hiện nay, đi u trị bệnh VNTRR dựa trên cơ chế bệnh sinh của bệnh tương tự như bệnh XCRR, chủ yếu là sử dụng Steroid và ti m tĩnh m ch globulin miễn dịch. a s bệnh nhân mắc bệnh VNTRR hồi phục hoàn toàn, m t s trường hợp hồi phục nhưng còn tồn t i di chứng và có tới 5% bệnh nhân tử vong [3].
T i khoa Thần kinh, Bệnh viện hi Trung Ương đ chẩn đ n đi u trị cứu s ng và h n chế nhi u di chứng thần kinh cho trẻ bị bệnh VNTRR từ
2
nhi u n m nay. Tuy nhi n đến nay t i Việt Nam gần như chưa c nghi n cứu nào v đặc đi m lâm sàng và xét nghiệm cũng như đ nh gi kết quả đi u trị bệnh này ở trẻ em ngoài m t báo cáo v 6 trường hợp bệnh nhi n m 2013 của ỗ Thị Thanh ương [4]. Vì v y, tôi thực hiện đ tài với mong mu n hi u rõ hơn v đặc đi m lâm sàng, tổn thương n h ặc tủy trên hình ảnh c ng hưởng từ, chẩn đ n x c định bệnh, giải ph p đi u trị hợp lý, kết quả và ti n lượng bệnh tr n hướng d n đi u trị bệnh của y v n thế giới. Nghiên cứu được thực hiện với t n đ tài là: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cộng hưởng từ não tủy và kết quả điều trị bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính tại Bệnh viện nhi Trung ương”.
Nghiên cứu được đưa ra với hai mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh chụp cộng hưởng từ não tủy bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính.
2. Nhận xét kết quả điều trị bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính.

Xem chi tiết

Clinical Anatomy: A Case Study Approach 1e

Chủ biên: Mark Hankin

Nhà xuất bản: McGraw-Hill Medical

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

A UNIQUE TEXT THAT BRIDGES THE GAP BETWEEN BASIC AND CLINICAL ANATOMY

Filled with 50 cases that consider 130 possible diagnoses, and more than 250 illustrations, this concise, highly accessible book is a must for medical students and professionals preparing for their courses, boards, and practice. With each chapter, you will gain insight into the fundamentals of human anatomy and–just as importantly–its relevance to actual clinical practice. Clinical Anatomy features an intuitive body region organization, which is consistent with the common instructional approach of medical gross anatomy courses. No other guide offers you the opportunity to interact with clinical conditions on a level that so closely approximates clinical practice.

Xem chi tiết

Cardiovascular Therapeutics – A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 4e

Chủ biên: Elliott M. Antman

Nhà xuất bản: Braunwald's Series, ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: English

Manage cardiovascular problems more effectively with the most comprehensive resource available! A trusted companion to Braunwald’s Heart Disease, Cardiovascular Therapeutics, 4th Edition addresses pharmacological, interventional, and surgical management approaches for each type of cardiovascular disease. This practical and clinically focused cardiology reference offers a balanced, complete approach to all of the usual and unusual areas of cardiovascular disease and specific therapies in one concise volume, equipping you to make the best choices for every patient.

Xem chi tiết

Valvular Heart Disease: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 4e

Chủ biên: Catherine M. Otto

Nhà xuất bản: Braunwald's Series, ELSEVIER, Saunders

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

This textbook is a key to all of us for rational decision-making and the optimal management of patients with valvular heart disease.”
By Perfusion, Apr 2015

Xem chi tiết

A Photographic Atlas for the Anatomy and Physiology Laboratory 7e

Chủ biên: Kent M. Van De Graaff

Nhà xuất bản: Morton Publishing Company

This full-color atlas is designed for all students taking separate or integrated courses in human anatomy and physiology. This atlas can accompany and augment any human anatomy, human physiology or combined human anatomy and physiology textbook. It is designed to be of particular value to students in a laboratory situation and could either accompany a laboratory manual or, in certain courses, it could serve as the laboratory manual.

Xem chi tiết

Clinical Lipidology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 2e

Chủ biên: Christie M. Ballantyne

Nhà xuất bản: Braunwald's Series, ELSEVIER

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

Clinical Lipidology, a companion to Braunwald’s Heart Disease, is designed to guide you through the ever-changing therapeutic management of patients with high cholesterol levels. From basic science to pathogenesis of atherothrombotic disease, to risk assessment and the latest therapy options, this medical reference book offers unparalleled coverage and expert guidance on lipidology in a straightforward, accessible, and user-friendly style.

Xem chi tiết