Clinical Examination: A Systematic Guide to Physical Diagnosis, 7e

Chủ biên: Nicholas J Talley

Nhà xuất bản: Churchill Livingstone, ELSEVIER

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

A bestselling title for over 25 years, the updated seventh edition of Talley and O’Connor’s Clinical Examination is an essential read for all student clinicians. Fully updated with the latest clinical data, including specially commissioned research, this new edition of Clinical Examination addresses the core principles and clinical skills that underpin diagnosis for safe, effective medical practice.

Xem chi tiết

Sự thay đổi của nồng độ oxy bão hòa trong máu ở bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ

Năm xuất bản: 2013

Số xuất bản: Phụ trương số 5

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Thắng, Lê Quang Cuờng

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự thay đổi của nồng độ oxy bão hòa trong máu của bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ. Nghiên cứu được thực hiện trên 60 bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ theo tiêu chuẩn của Walter T. Mc Nicholas, 2008. Tất cả các đối tượng nghiên cứu đều được khám lâm sàng và ghi đa ký giấc ngủ một đêm, đo và ghi lại kết quả nồng độ oxy bão hòa trong máu. Kết quả cho thấy: nồng độ oxy bão hòa nền là 94,12 ± 1,85 (%), nồng độ oxy bão hòa thấp nhất là 79,65 ± 8,28 (%), 45% bệnh nhân có nồng độ oxy bão hòa thấp nhất dưới 80%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ oxy bão hòa thấp nhất thay đổi rõ theo mức độ của hội chứng, mức độ càng nặng thì nồng độ oxy bão hòa thấp nhất càng thấp do vậy đánh giá nồng độ oxy bão hòa trong máu rất có giá trị trong việc chẩn đoán và đánh giá mức độ nặng của hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ.

Xem chi tiết