So sánh ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch stabisol và dung dịch refortan ở bệnh nhân phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới

Năm xuất bản: 2009

Số xuất bản: 5

Tác giả: Vũ Hoàng Phương, Chu Mạnh Khoa, Nguyễn Hữu Tu

Mục tiêu: so sánh ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch hetastarch (Stabisol 450/0,7) và dung dịch pentastarch (Refortan 200/0,5) ở bệnh nhân (BN) phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi dưới. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp, ngẫu nhiên mù đơn và có đối chứng. BN được chia thành 3 nhóm: Stabisol 450/0,7 (n = 30); Refortan 200/ 0,5 (n = 30) và nhóm chứng NaCl 9‰ (n = 30). Dung dịch nghiên cứu được truyền trong quá trình phẫu thuật với liều lượng 20ml/kg. Các chỉ số huyết động, lượng mất máu trong và sau mổ được theo dõi trong vòng 48h. Các xét nghiệm (XN) đông máu đánh giá ở 3 thời điểm: trước mổ, sau mổ và sau mổ 24h. Kết quả: lượng máu mất sau mổ ở 2 nhóm Stabisol và Refortan không có sự khác biệt. Yếu tố VIII ở nhóm Stabisol giảm nhiều hơn nhóm Refortan và kéo dài hơn (p < 0,05); vWA đều giảm ở nhóm Stabisol và nhóm Rerortan nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết luận: mức độ ảnh hưởng trên đông máu của dung dịch Stabisol ở liều 20ml/kg nhiều hơn và kéo dài hơn so với dung dịch Refortan nhưng chưa gây ra các rối loạn đông máu trên lâm sàng.

Xem chi tiết

Vô Sinh Do Vòi Tử Cung Phúc Mạc (Sau Đại Học)

Chủ biên: PGS. TS. Cao Ngọc Thành

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược Huế, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sinh sản là chức năng quan trọng của loài người, giúp duy trì được nòi giống. Chính vì vậy, việc mang nặng đẻ đau được xem là “thiên chức” của người phụ nữ. Không may, nhiều phụ nữ vẫn không thể có con và điều này gây nên nỗi buồn và sự thất vọng của nhiều gia đình.

Xem chi tiết