Thích nghi chủng sản xuất vaccine dại vnukovo - 32 trên tế bào vero

Năm xuất bản: 2009

Số xuất bản: 6

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Anh, Ngô Châu Giang, Nguyễn Vĩnh Đông, Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Để tiến tới sản xuất vaccine dại tế bào trong nước thì vấn đề mấu chốt phải có chủng sản xuất có chất lượng cao. Mục tiêu: thích nghi chủng sản xuất vaccine dại Vnukovo 0 32 trên tế bào Vero. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: thích nghi chủng virus bằng phương pháp cấy truyền liên tiếp. Kết quả, bàn luận: Chủng Vnukovo 0 V06 đã hoàn toàn thích nghi trên tế bào Vero ở đời cấy truyền thứ 6, có hiệu giá 10 0 7LD50/ml, đạt các tiêu chuẩn chủng sản xuất vaccine dại của TCYTTG về tính ổn định hiệu giá, vô khuẩn, không nhiễm mycoplasma, không nhiễm virus ngoại lai, giảm độc lực, cố định và khả năng sinh miễn dịch là 0,97IU/ml. Kết luận: chủng Vnukovo 0 V06 là chủng Vnukovo 0 32 đã thích nghi trên tế bào Vero và đạt tiêu chuẩn chủng sản xuất vaccine dại trên tế bào Vero của TCYYTG.

Xem chi tiết

Hiệu quả điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp của thuốc “thông mạch sơ lạc hoàn”

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 3.4

Tác giả: Ngô Quỳnh Hoa, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng điều trị của thuốc Thông mạch sơ lạc hoàn (TMSLH) và tác dụng không mong muốn của thuốc trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Kết quả cho thấy 93,33% bệnh nhâ cải thiện độ liệt Rankin và Orgogoro, 91,11% bệnh nhân cải thiện chỉ số Barthel. Mức chênh điểm Barthel và Orgogoro trước và sau điều trị là 34,22 ± 11,28 và 33,56 ± 11,36 (p < 0 ,01). Kết luận: TMSLH có tính an toàn và tác dụng tốt trong phục hồi chức năng vận động của bệnh nhân NMN sau giai đoạn cấp.

Xem chi tiết

Sự khác biệt giới tính về phát triển tâm lý – vận động và tình trạng dinh dưỡng ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi tại Hải Dương năm 2009

Năm xuất bản: 2013

Số xuất bản: 1

Tác giả: Nguyễn Đỗ Huy, Trần Quang Bình, Nguyễn Thị Hồng Hà

Nghiên cứu nhằm so sánh sự khác biệt theo giới ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi về sự phát triển tâm lý vận động và tình trạng dinh dưỡng ở vùng nông thôn và thành thị, tỉnh Hải Dương năm 2009. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang chọn có chủ định toàn bộ 492 cặp đối tượng người mẹ và con có tuổi từ 1 đến 3 tại 1 xã nông thôn và 1 phường thành phố để đánh giá sự phát triển tâm lý - vận động bằng test Denver II và phân loại tình trạng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết qua cho thấy: Tỷ lệ nghi ngờ chậm phát triển tâm lý vận động cao hơn ở nhóm trẻ gái so với trẻ trai ở khu vực vận động thô và vận động tinh tế, và cao hơn ở ở nông thôn so với thành thị ở khu vực phát triển vận động thô và phát triển cá nhân xã hội (p < 0,05). Không có sự khác biệt về giới ở cả ba thể suy dinh dưỡng: nhẹ cân, thấp còi và gầy còm (p > 0,05).

Xem chi tiết

Tình trạng dinh dưỡng và phát triển tâm vận động của trẻ dưới 6 tuổi tại phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam năm 2012

Năm xuất bản: 2014

Số xuất bản: 03

Tác giả: Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thùy Linh, Tạ Đăng Hưng, Trần Thị Giáng Hương

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 350 trẻ dưới 6 tuổi và bà mẹ của trẻ tại phường Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam năm 2012 nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phát triển tâm vận động của trẻ. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 4,3%, thể thấp còi là 7,1% và thể gầy còm là 7,1%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở ba thể xu hướng tăng theo độ tuổi đặc biệt là suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Tỷ lệ thừa cân béo phì là 12,9%. Phát triển tâm vận động (TVĐ) nhìn chung tương đối tốt. Hầu hết trẻ phát triển tâm vận động ở mức độ bình thường và tiến bộ ở các khu vực. Riêng khu vực cá nhân xã hội, tỷ lệ nghi ngờ và chậm phát triển khá cao (59,4%). Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ phát triển cả 4 khu vực và tình trạng dinh dưỡng.

Xem chi tiết