Dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ dưới 5 tuổi tại xã Xuân Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang năm 2011

Năm xuất bản: 2013

Số xuất bản: Phụ trương số 4

Tác giả: Đào Thị Hồng Huệ, Lê Hồng Phượng, Lê Thị Hương, Trần Thị Giáng Hương

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 382 trẻ dưới 5 tuổi và bà mẹ của trẻ tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm hóa tỉnh Tuyên Quang năm 2011 nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và mô tả một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi cao nhất là 22,8% trong đó suy dinh dưỡng nặng chiếm đến 6%, tiếp đến là suy dinh dưỡng thể thiếu cân (18,1%) và thấp nhất là suy dinh dưỡng thể gày còm, chiếm 14,1%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng xuất hiện sớm và có khuynh hướng tăng lên theo nhóm tuổi ở cả ba thể suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi và gày còm, cao nhất ở nhóm 36 - 47 tháng tuổi. Có mối liên quan giữa tình trạng thiếu gạo ăn của gia đình với suy dinh dưỡng thể thấp còi. Bà mẹ có kiến thức sai về chăm sóc thai sản, nuôi con bằng sữa mẹ, cho ăn bổ sung và thực hành chăm sóc trẻ chưa đúng làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi.

Xem chi tiết