Thực trạng tử vong tại huyện Kim Bảng - tỉnh Hà N

Năm xuất bản: 2006

Số xuất bản: 4

Tác giả: Hoàng Hoa Sơn, Nguyễn Ngọc Hùng

Tiến hành nghiên cứu hồi cứu gánh nặng tử vong tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ 2002 đến 2004 băng bộ công cụ “Giải phẫu lời nói” (Verbal Autopsy). Mục tiêu: (1) Đánh giá các nguyên nhân liên quan đến tình hình tử vong trong ba năm tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và (2) Xác định gánh nặng tử vong theo số năm bị mất do chết sớm. Đối tượng: Toàn bộ các trường hợp tử vong từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 thuộc dân số quản lý của huyện. Phương pháp: Phân tích theo đánh giá gánh nặng tử vong của WHO. Kết quả: Tỷ lệ tử vong năm 2004 (5,2‰) tăng 1,22 lần so với năm 2002 (4,52‰). Số năm sống bị mất do chết sớm ở nhóm 0 – 4 tuổi và > 70 tuổi trong cả ba năm đều cao hơn các nhóm khác. Kết luận: (1) Tỷ lệ tử vong trên 103 người tăng do bệnh không truyền nhiễm và tai nạn ngộ độc từ 2002 đến 2004 (KTN: 3,26 – 4,03/103; TNNĐ: 0,53 – 0,58/103): trong đó ở nhóm nam cao hơn ở nữ. Đối với nguyên nhân tử vong do các bệnh truyền nhiễm, có xu hướng giảm từ 2002 đến năm 2004 (0,73 – 0,58/103) nhưng ở nam giới giảm nhiều hơn so với nữ giới.(2) Số năm bị mất do chết sớm trên 103 dân liên quan nhiều đến nhóm tuổi: cao ở các nhóm > 60 (99,95 đến 160,72 năm/103 người) và 0 - 4 tuổi (86,66 – 149,59 năm/ 103 người).

Xem chi tiết

Phân tích chi phí của tai N¹N thương tích tại các cơ sở y tế công ở Ba Vì, Hà Tây

Năm xuất bản: 2010

Số xuất bản: 6.1

Tác giả: Hoàng Minh Hằng, Dương Thuý Anh

Mục tiêu: Mô tả và phân tích chi phí của những trường hợp tai nạn thương tích (TNTT) được điều trị tại các cơ sở y tế công ở Ba Vì trong năm 2002. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả các trường hợp TNTT được chữa trị tại các cơ sở y tế công từ 01/01/2002 đến 31/12/2002. Số liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi do các bác sĩ trực tiếp phỏng vấn bệnh nhân ngay khi họ ra viện và phân tích bằng phần mềm Stata 8.0. Kết quả: Tổng chi phí của các bệnh nhân TNTT năm 2002 là 498000314 đồng. Chi phí trực tiếp chiếm 78%, chi phí gián tiếp chiếm 22%. Chi phí bình quân cho một trường hợp TNTT là 207.000 đồng, tương đương với thu nhập trung bình 1 tháng của dân huyện Ba vì tại thời điểm nghiên cứu để chi trả cho chi phí này. Kết luận: Thương tích đã gây ra một gánh nặng về kinh tế cho người bị TNTT.

Xem chi tiết

Nghiên cứu thực nghiệm tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của flavonoid chiết xuất từ hoa kim ngân

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 4

Tác giả: Vũ Thị Ngọc Thanh

Rối loạn lipid máu là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh vữa xơ động mạch.. Việc tìm kiếm các thuốc từ nguồn gốc thảo dược để điều trị rối loạn lipid máu đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Mục tiêu: đánh giá tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của flavonoid chiết xuất từ hoa kim ngân trên chuột cống trắng. Phương pháp: Gây rối loạn lipid máu trên chuột cống bằng uống cholesterol trong 6 tuần. Flavonoid hoa kim ngân với 2 liều 0,90g/kg và 0,45g/kg, uống trong 2 tuần sau khi đã gây tăng cholesterol máu. Xác định nồng độ cholesterol toàn phần(TC), triglycerid (TG), HDL –C, LDL - C trong huyết tương sau 6 tuần uống cholesterol và sau 8 tuần (6 tuần uống cholesterol và 2 tuần uống flavonoid hoa kim ngân). Kết quả: Flavonoid toàn phần chiết xuất từ hoa kim ngân liều 0,9g/kg và 0,45g/kg có tác dụng làm giảm các chỉ số TG,TC, LDL - C và tăng HDL - C trong huyết tương chuột cống trắng. Tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của flavonoid hoa kim ngân ở 2 liều 0,9g/kg và 0,45g/kg là tương đương nhau. Kết luận: Flavonoid toàn phần chiết xuất từ hoa kim ngân có tác dụng điều trị rối loạn lipid máu ở chuột cống trắng.

Xem chi tiết