Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh di căn phổi của ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá trên xạ hình toàn thân với i131

Năm xuất bản: 2009

Số xuất bản: 4

Tác giả: Trần Đình Hà

Mục tiêu: mô tả đặc điểm hình ảnh di căn phổi của ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hoá (UTBMTGBH) trên xạ hình với I131, xác định vai trò của xạ hình toàn thân với I131 trong chẩn đoán di căn phổi của UTBMTGBH. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: phân tích, đánh giá giá trị Tg, kết quả xạ hình toàn thân với I131 và film CT phổi ở 60 bệnh nhân UTBMTGBH di căn phổi. Kết quả: xạ hình với I131 phát hiện 58/60 (96,67%) các trường hợp di căn phổi, trong đó di căn phổi đơn thuần 56,7%, di căn phổi có kèm di căn hạch trung thất 25% và di căn phổi kết hợp với di căn xương 18,3%. Hình ảnh tổn thương tăng tập trung I131 dạng lan toả chiếm 65%, dạng khu trú 31,7%, 3,33% bệnh nhân tổn thương di căn không bắt I131. Chụp CT phổi phát hiện 32/60 bệnh nhân (53,3%) còn 28/60 bệnh nhân (46,7%) không thấy hình ảnh tổn thương phổi trên CT. Giá trị Tg trong máu cao trên 10 ng/ml ở 55/60 bệnh nhân (91,67%), có 5/60 bệnh nhân (8,33%) giá trị Tg < 10 ng/ml. Kết luận: xạ hình với I131 cho hình ảnh điển hình giúp phát hiện di căn phổi của UTBMTGBH với độ nhạy rất cao. Tổn thương di căn phổi trên xạ hình là hình ảnh tăng tập trung I131 dạng lan tỏa hoặc khu trú. Xạ hình toàn thân với I131 đóng vai trò quyết định trong chẩn đoán di căn phổi của UTBMTGBH. Hình ảnh tổn thương trên CT phổi kết hợp với nồng độ Tg trong máu cao có giá trị chẩn đoán trong những trường hợp tổn thương ở phổi không bắt I131 trên xạ hình.

Xem chi tiết

Thực tập Di truyền Y học – ĐH Y Hà Nội

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Bảo

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách Thực tập Di truyền Y học là giáo trình giảng dạy dành cho sinh viên của trường ĐH Y Hà Nội. Sách do Bộ môn Y Sinh học – Di truyền biên soạn, chủ biên là GS. TS. Trịnh Văn Bảo. Sách gồm các nội dung sau:
Bài 1. Nếp vân da bàn tay
Bài 2. Vật thể giới – cách làm tiêu bản để xét nghiệm vật thể Barr
Bài 3. Kỹ thuật nuôi cấy tế bào lympho máu ngoại vi để làm tiêu bản NST người
Bài 4. Phương pháp xếp bộ nhiễm sắc thể người
Bài 5. Phân tích karyotyp của một số bệnh di truyền và một số dạng đột biến NST
Bài 6. Một số kỹ thuật sinh học phân tử thông dụng ứng dụng trong y học
Bài 7. Phương pháp con sinh đôi, di truyền quần thể, di truyền sinh hóa
Bài 8. Nghiên cứu các bệnh di truyền đơn gen bằng phương pháp gia hệ
Bài 9. Hình ảnh một số bất thường bẩm sinh, hội chứng, bệnh di truyền

Xem chi tiết