Kinh nghiệm từ ca lâm sàng ung thư biểu mô tế bào gan được điều trị kết hợp nút mạch có tiêm hóa chất với tiêm cồn qua da có di căn tế bào ung thư theo đường kim chọc hút tế bào

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 2

Tác giả: Nguyễn Công Long, Bùi Xuân Trường, Phạm Minh Thông, Phạm Thị Thu Hồ, Nghiêm Quốc Hưng, Trần Minh Phương, Đào Văn Long, Nguyễn Khánh Trạch

Nút mạch có tiêm hóa chất và tiêm cồn qua da dưới hướng dẫn của siêu âm là hai trong số các phương pháp không phẫu thuật, hiện nay được áp dụng rộng rãi trong điều trị ung thư gan. Bệnh nhân nam 50 tuổi bị ung thư gan với đường kính khối U gan trên 5 cm, được điều trị nút mạch có tiêm hóa chất kết hợp với tiêm cồn sau đó, đến thời điểm hiện tại sống trên 6 năm, cho thấy kết quả điều trị rất tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân xuất hiện di căn vào thành ngực theo đường kim chọc hút tế bào gan chính là vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các trường hợp khác, đặc biệt trên bệnh nhân có khối U gan với đường kính lớn, hình ảnh siêu âm khá điển hình và có nồng độ AFP tăng cao trên 200 ng/ml. Từ khóa: Ung thư gan, TACE, PEIT

Xem chi tiết

Đánh giá kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tụy

Năm xuất bản: 2010

Số xuất bản: 2.1

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hồng

Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán k tụy. Mục tiêu: (1) nhận xét kỹ thuật: thành công, thất bại, biến chứng. (2) đối chiếu kết quả chọc hút u tụy bằng kim nhỏ dưới sự hướng dẫn của siêu âm với kết quả mô bệnh học. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô cắt ngang, áp dụng kỹ thuật chọc hút tế bào để chẩn đoán đối với các bệnh nhân được chẩn đoán u tụy trên siêu âm. Kết quả: nghiên cứu thực hiện trên 27 bệnh nhân được phát hiện u tụy trên siêu âm. Với 34 lần chọc, tỷ lệ lấy được bệnh phẩm cao (70,59%). Kết quả chọc hút tế bào u tụy: tế bào ác tính 55,56%, tỷ lệ âm tính: 44,44%. Đối chiếu với mô bệnh học sau mổ: phương pháp chọc hút u tụy bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm có độ đặc hiệu 100%. Kết luận: phương pháp chọc hút tế bào u tụy bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm là phương pháp đơn giản, an toàn không gặp biến chứng nặng. Chẩn đoán k tụy có độ nhạy 60% và độ dặc hiệu 100%.

Xem chi tiết