Giải thưởng nobel sinh lý hay y học năm 2009 (lần thứ 100) nobel prize in physiology or medicine 2009

Năm xuất bản: 2009

Số xuất bản: 6

Tác giả: Vũ Triệu An

Ngày 05 tháng 10 năm 2009, Viện Karolinska Thụy Điển có thông báo chính thức về giải thưởng No3bel Sinh lý hay Y học năm 2009. Đó là các ông bà: Elizabeth Blackburn, Carol Greider và Jack Szostak đã khám phá ra “thể nhiễm sắc đã được bảo vệ bởi telome và enzym telomerase như thế nào “. Đây là một trong những lần giải thưởng được trao muộn so với thời điểm khám phá được công bố. Các kết quả nghiên cứu của Blackburn, Greider và Szostak đã được báo cáo đầy đủ trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước tức đã được khoảng 20 năm. Như vậy cũng muộn tương tự như với trường hợp Fleming về penicillin mà có lẽ còn ít tác động áp dụng thực tế hơn.

Xem chi tiết

Rutherford’s Vascular Surgery, 2-Volume Set, 8e

Chủ biên: Jack L. Cronenwett

Nhà xuất bản: Saunders

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: English

Published in association with the Society for Vascular Surgery, Rutherford’s Vascular Surgery presents state-of-the-art updates on all aspects of vascular health care. Extensively revised by many new authors to meet the needs of surgeons, interventionalists, and vascular medicine specialists, this medical reference book incorporatesmedical, endovascular and surgical treatment, as well as diagnostic techniques, decision making and fundamental vascular biology.

Xem chi tiết