Giải thưởng Nobel sinh lý hay y học 2005 (phỏng theo thông báo cho giới truyền thông)

Năm xuất bản: 2005

Số xuất bản: 6

Tác giả: GS.Vũ Triệu An

Ngày 3 tháng 10 năm 2005 Hội đồng Nobel ở Viện Karolinska đã ra thông báo về giải thưởng Nobel sinh lý hay y học năm 2005 sẽ được trao cho hai ông Barry J. Marshall và J. Robin Warren do đã phát hiện ra “trực khuẩn Helicobacter pylori và vai trò của nó trong viêm dạ dầy và bệnh loét dạ dầy hành tá tràng”.

Xem chi tiết

Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology, 5e

Chủ biên: Amy S. Paller, Anthony J. Mancini

Nhà xuất bản: ELSEVIER

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

This must-have clinical reference, by Drs. Amy S. Paller and Anthony J. Mancini, provides practical, authoritative guidance for identification and management of all types of skin disorders seen in children and adolescents. Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology, 5th Edition, is ideal for pediatricians, dermatologists, family practitioners and anyone who sees children with skin disorders – no matter what level of experience you may have.

Xem chi tiết

Emergency Medicine Secrets, 6th Edition

Chủ biên: Vincent J. Markovchick

Nhà xuất bản: ELSEVIER, Secret Series

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

For 30 years, the highly regarded Secrets Series® has provided students and practitioners in all areas of health care with concise, focused, and engaging resources for quick reference and exam review. The 6th Edition of Emergency Medicine Secrets, by Drs. Vincent J. Markovchick, Peter T. Pons, Katherine M. Bakes, and Jennie A. Buchanan, features the Secrets’ popular question-and-answer format that also includes lists, mnemonics, tables, and an informal tone – making reference and review quick, easy, and enjoyable.

Xem chi tiết

Blood Cells - A Practical Guide, 5E (2015)

Chủ biên: Barbara J. Bain

Nhà xuất bản: Gower Medical

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xem chi tiết

Roitts Essential Immunology

Chủ biên: Peter J. Delves

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xem chi tiết