Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của Thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb) trên súc vật thực nghiệm

Năm xuất bản: 2004

Số xuất bản: 6.1

Tác giả: Đào Văn Phan, Nguyễn Ngọc Xuân, Nguyễn Duy Thuần

Dịch chiết ethanol 90° từ thân rễ thổ phục linh (1mg bột tương đương 25g dược liệu khô) có tác dụng hạ glucose huyết (HGH) trên chuột nhắt bình thường. Tác dụng HGH phụ thuộc vào liều lượng: liều 100mg, 200mg/kg tiêm màng bụng (tmb) mức HGH lần lượt là 28,07% và 38,99%. Trên chuột nhắt gây ĐTĐ theo cơ chế phá hủy tế bào β tuyến tụy bằng streptozotocin liều 300mg/kg - tmb, SG mất tác dụng HGH. Trên chuột cống ĐTĐ typ 2 di truyền chủng GK, SG cũng có tác dụng HGH, liều 100mg/kg - tmb, mức HGH là 27,46%. Cùng với tác dụng HGH, mức insulin máu cũng giảm xuống 42,74%. Invitro, SG với nồng độ 2 và 4mg/ml/h không kích thích tế bào β của đảo tụy chuột cống cô lập bài tiết insulin. Từ các kết quả trên chúng tôi cho rằng tác dụng HGH của SG có thể là làm tăng nhậy cảm của mô đích với insulin.

Xem chi tiết