Principles of Anatomy and Physiology 14e

Chủ biên: Gerard J. Tortora

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

The 14th edition of the phenomenally successful Principles of Anatomy and Physiology continues to set the standard for the discipline. The authors have maintained a superb balance between structure and function and continue to emphasize the correlations between normal physiology and pathophysiology, normal anatomy and pathology, and homeostasis and homeostatic imbalances. No other text and package offers a teaching and learning environment as rich and complete.

Xem chi tiết

Current Diagnosis and Treatment Surgery 14e (2015)

Chủ biên: Gerard Doherty

Nhà xuất bản: CURRENT Series, LANGE Series

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Evidence-based, point-of-care information on 1000 diseases and disorders most often treated by surgeons

LANGE

“All medical libraries should acquire this book, which is an outstanding text for medical students.” — 4-star Doody’s review of a previous edition

Xem chi tiết

Cấp Cứu Nội Khoa (Sách Dịch)

Chủ biên: Alain Larcan, Lê Văn Tri

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Lời nói đầu

Sách hướng dẫn cấp cứu nhằm thu gọn đến mức cao nhất các yếu tố chẩn đoán để từ đó tìm ra hướng điều trị chủ yếu, đưa ra một vài trong nhiều phương pháp điều trị có thể áp dụng. Những phương pháp khác không phải lúc nào cũng mô tả được kỹ càng.

Chúng tôi mong gửi tới những bạn đang hằng ngày va chạm với cấp cứu: Các thầy thuốc thực hành, các y sĩ ở những nơi lao động, nhất là các bác sĩ cấp cứu đang làm việc, chữa bệnh ở phòng tiếp bệnh nhân trong bệnh viện, phòng trực và các bác sĩ, y sĩ ở phòng mạch riêng. Mỗi tình huống được trình bày theo sự phức tạp và đa dạng thường gặp trong cấp cứu. Cách điều trị cũng được nêu chi tiết, thực tế, lý giải theo tình hình chung và các trường hợp riêng.

Xem chi tiết