Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và chống tăng Lipid máu của cây Câu kỷ tử và nấm Linh Chi

Cấp đề tài: 06

Năm: 2008

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Khánh Hoà

Đồng tác giả: GS.TS. Đào Văn Phan, CN. Lê Minh Giáp, TS. Phạm Hữu Điển

Xếp loại: da

Đào tạo: 0 Đã đăng 3 bài báoBáo cáo tại Hội nghị cấp quốc gia 2

Xem chi tiết

Tâm lý học Y học – Y đức (Sách đào tạo CĐ y học)

Chủ biên: Nguyễn Huỳnh Ngọc

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu
Được sự chỉ đạo của Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế; sự giúp đỡ của Ban Giám hiệu, phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Chúng tôi biên soạn cuốn Tâm lý học y học – Y Đức dành cho sinh viên cao đẳng y học thuộc các chuyên ngành Cao đẳng Kỹ thuật và Cao đẳng Điều dưỡng với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tâm lý học nói chung, tâm lý học y học nói riêng và những nguyên lý cơ bản của đạo đức nghề y và cách ứng xử của nhân viên y tế khi tiếp xúc với người bệnh, người nhà người bệnh, đồng nghiệp và các thành viên khác trong cộng đồng.

Xem chi tiết