Khuyến cáo 2010 về các Bệnh lý Tim mạch và Chuyển hóa – VNHA

Chủ biên: Hiệp Hội Tim Mạch Việt Nam

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LỜI NÓI ĐẦU

Theo yêu cầu của công tác chuyên ngành, Tim mạch và Nội tiết chuyển hóa không thể tách rời nhau mà không ảnh hưởng tới chất lượng của chẩn đoán, điều trị và dự phòng, cho nên, đứng trước sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm, trong đó các bệnh tim mạch và nội tiết chuyển hóa chiếm vị trí trọng yếu trong những thập kỷ gần đây, và dự đoán trong tương lai nữa, không những trên thế giới, mà đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam; những người làm công tác chuyên ngành chúng tôi đã nghiên cứu tình hình bệnh tật trong nước và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, phân công nhau soạn thảo và lần lượt đưa ra những khuyến cáo về các bệnh lý Tim Mạch và Nội Tiết Chuyển Hóa từ 2006, 2008, và 2010.

Xem chi tiết

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và chống tăng Lipid máu của cây Câu kỷ tử và nấm Linh Chi

Cấp đề tài: 06

Năm: 2008

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Khánh Hoà

Đồng tác giả: GS.TS. Đào Văn Phan, CN. Lê Minh Giáp, TS. Phạm Hữu Điển

Xếp loại: da

Đào tạo: 0 Đã đăng 3 bài báoBáo cáo tại Hội nghị cấp quốc gia 2

Xem chi tiết