Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và chống tăng Lipid máu của cây Câu kỷ tử và nấm Linh Chi

Cấp đề tài: 06

Năm: 2008

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Khánh Hoà

Đồng tác giả: GS.TS. Đào Văn Phan, CN. Lê Minh Giáp, TS. Phạm Hữu Điển

Xếp loại: da

Đào tạo: 0 Đã đăng 3 bài báoBáo cáo tại Hội nghị cấp quốc gia 2

Xem chi tiết