Di Truyền Y Học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Bảo

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách DI TRUYỀN Y HỌC được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả GS. Trinh Văn Bảo, PGS.TS. Phan Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, TS. Hoàng Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Trần Thị Liên, PGS.TS. Trần Đức Phấn, PGS.TS. Phạm Đức Phùng, TS. Nguyễn Văn Rực, TS. Nguyễn Thị Trang biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

Sinh Học Phân Tử (Sách đào tạo DSĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Văn Thanh

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Giáo Dục

Lời Nói Đầu

Năm 1909, Johansen W. xuất bản chuyên khảo “Các yếu tố của học thuyết đúng đắn về biến dị và di truyền” (Element de exakten Erblichkeitslehre), trong đó lần đầu tiên xuất hiện từ gen. Năm 1953, Watson và Crick khám phá ra mô hình xoắn kép ADN đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của di truyền học ở mức độ phân tử. Năm 1965, J. Watson xuất bản sách “Sinh học phân tử của gen” dày 494 trang và đến năm 1976, trong lần tái bản lần thứ ba đã dày lên 739 trang. Tiếp sau đó, hàng loạt tài liệu về Sinh học phân tử ra đời.

Xem chi tiết

Tai Mũi Họng (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Khánh Hòa

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Cuốn Tai Mũi Họng viết cho đào tạo bác sĩ đa khoa phạc vụ ở các tuyến cơ sở. Lần đầu tiên được xuất bản dựa vào khung chương trình chi tiết đã được Trường Đại học Y Hà Nội thông qua.

Biên soạn cuốn sách này do tập thể các GS, PGS, TS có nhiều kinh nghiệm của Bộ môn Tai Mũi Họng trường Đại học Y Hà Nội. Nội dung gồm 26 bài. Mỗi bài đều có mục tiêu, nội dung và phần tự lượng giá. Nội dung của cuốn sách là những kiến thức cơ bản, chủ yếu dùng để giảng dạy cho sinh viên Y5 luân khoa. Đây là những kiến thức cần thiết nhất cho một bác sĩ đa khoa lúc hành nghề tại các tuyến y tế cơ sở, kèm thêm một số bài viết sâu hơn của chuyên khoa để sinh viên tham khảo. Những bài viết có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với việc giảng dạy tích cực mà bộ môn đang tiến hành.

Xem chi tiết

Dược Lý Học (Sách đào tạo CNĐD) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Đào Văn Phan

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Dược lý học là môn học cho sinh viên năm thứ 3 của các trường Đại học Y sau khi đã học các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Sinh hoá, Vi sinh, Triệu chứng học.

Đối với sinh viên khoa Điều dưỡng, sau khi tốt nghiệp do không trực tiếp tham gia điều trị, không kê đơn thuốc cho nên mục tiêu của Dược lý học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tác dụng, áp dụng lâm sàng, vể các tai biến khi dùng thuốc và trên cơ sở đó tư vấn được cho người dùng thuốc cách sử dụng thuốc an toàn uà hợp lý. Ngưòi học không cần có kiến thức quá sâu về cơ chế tác dụng và độc tính của thuốc.

Xem chi tiết

Sinh lý học (Sách đào tạo CNĐD) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Phạm Thị Minh Đức

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Cử nhân đại học Điều dưỡng lần đầu tiên được đào tạo ở nước ta từ năm 1995. Khác với những điều dưỡng trung học, người điều dưỡng ở trình độ đại học cần có đủ kiến thức và kỹ năng về Y học cơ sở và Y học chuyên ngành để thực hiện tốt quy trình điều dưỡng. Họ không chỉ thực hiện y lệnh của bác sĩ mà còn có chức năng phối hợp và hoạt động độc lập chăm sóc người bệnh. Để có thể làm tốt chức năng này họ cần được trang bị những hiểu biết cơ bản về hoạt động chức năng của cơ thể người, về mối liên quan giữa cơ thể với môi trường. Sinh lý học là môn học cung cấp những kiến thức này. Tuy vậy cho tới nay, hơn 10 năm đã trôi qua nhưng sinh viên Điều dưỡng vẫn phải sử dụng chung sách của hệ đào tạo bác sĩ.

Xem chi tiết

Sinh học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Bảo

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Quyển sách “SINH HỌC” do trường Đại học Y Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt, dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên Y khoa năm nhất.

Nội dung của quyển sách giới thiệu những nguyên lý cơ bản nhất của sinh học ứng dụng trong y học, tạo cơ sở để sinh viên học tiếp các môn học của y học cơ sở và lâm sàng.

Xem chi tiết

Dược lý học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế (tập 1)

Chủ biên: GS. TS. Đào Văn Phan

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2007

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu
Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách đạt chuẩn chuyên môn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.

Xem chi tiết

Ung Thư Học Đại Cương (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Bá Đức

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2009

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Bộ môn Ung thư — Trường Đại học Y Hà Nội thành lập năm 1980. Trong những năm gần đây, bộ môn đã phát triển nhanh chóng cùng với chuyên ngành ung thư ỏ Việt Nam. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn là giảng dạy, đào tạo các đôi tượng đại học và sau đại học. Nhiều sách của bộ môn như Bài giảng ung thư học, Hướng dẫn thực hành chẩn đoán điều trị ung thư, Thực hành xạ trị bệnh ung thư, Hoá chất điều trị bệnh ung thư… phục vụ cho các bác sĩ đa khoa và chuyên khoa đã được xuất bản.

Xem chi tiết