Kỹ Thuật Chụp X-Quang (KTV CĐHA)

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Minh Thông

Nhà xuất bản: BV Bạch Mai, NXB Y Học

Lời nói đầu

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, ngành Điện quang được thừa hưởng các tiến bộ đó, các trang thiết bị trong các khoa Điện quang trước đâv chỉ có X-quang thì giờ đâv đã có thêm siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và X-quang mạch máu. Từ kỹ thuật analogue thì ngàv nav tất cả các máv móc trong khoa Điện quang đều dùng kỹ thuật số (digital).

Xem chi tiết

Kỹ Thuật X-Quang Thông Thường (Tập 1)

Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Giới thiệu

Cuốn “Kỹ Thuật X Quang Thông Thường tập 1″ được soạn theo chương trình chi tiết đào tạo Cử Nhân Kỹ Thuật Hình ảnh đã được Bộ Giáo Dục và Đao Tạo thông qua theo quyết định số 12/2001/QĐ -BGD& ĐT/ ĐH, ký ngày 26/04/2001.

Sách được sắp xếp thành từng chương. Mỗi chương gồm nhiều bài. Mỗi chương có mục tiêu chương; mồi bài đều có mục tiêu học tập, ở cuối mỗi bài có phần tự lượng giá để sinh viên có thể tự học và tự đánh giá được. Chúng tôi cũng có những cầu hỏi suy luận để khuyến khích khả năng tư duy của sinh viên.

Xem chi tiết

Tỷ lệ trẻ khoẻ mạnh mang Haemophilus influenzae và Streptococcus pneumoniae ở Vị Xuyên (Hà Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh)

Năm xuất bản: 2003

Số xuất bản: 3

Tác giả: Phạm Văn Ca, Lê Đăng Hà

Các tác giả đã điều tra 496 trẻ em bình thường ở một số làng ở Vị Xuyên (Hà Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh) với hai loại bệnh phẩm (họng mũi) để tìm Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae và xác định mức độ kháng kháng inh của chúng trong năm 2001. Kết quả như sau: Tỷ lệ trẻ mang Haemophilus influenzae ở Vị Xuyên là 24,0% và 14,7% ở Vân Đồn. Tỷ lệ mang Streptococcus pneumoniae ở Vị Xuyên là 10,7% và ở Vân Đồn là 15,0%. Tỷ lệ các vi khuẩn này ở họng mũi trẻ lành là 4,6% ở Vị Xuyên và 4,7% ở Vân Đồn. Tỷ lệ Haemophilus influenzae týp b ở Vị Xuyên và Vân Đồn, theo thứ tự, là 73,1% và 76,7%. Mức độ kháng kháng sinh của Haemophilus influenzae ở Vị Xuyên như sau: co-trimoxazol (34.6%), chloramphenicol (23.1%), ampicillin (7.7%), cefuroxim axetil (7.7%) and ceftazidim (7.7%). Không cóchủng nào kháng norfloxacin. ở Vân Đồn, co-trimoxazole (15.0%), chloramphenicol (12.8%), ceftazidime (12.5%) và ampicillin (7.5%). Không có chủng nào kháng cefuroxime axetil and norfloxacin. Mức độ kháng kháng sinh của Streptococcus pneumoniae ở Vị Xuyên: erythromycin (23.8%), norfloxacin (14,3%) and doxycycline (5.0%). Không có chủng nào kháng benzyl-penicillin, chloramphenicol and co-trimoxazole. ở Vân Đồn, co-trimoxazole (17.5%), chloramphenicol và doxycycline (12.5%), norfloxacin (10.0%) và erythromycin (5.0%). Không có chủng nào kháng benzyl-penicillin.

Xem chi tiết