Giáo trình thực hành dịch tế học

Chủ biên: Nguyễn Trần HIển

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tài liệu này được biên soạn phục vụ cho việc học môn dịch tễ học của sinh viên chuyên ngành Y học dự phòng, tuy nhiên, tài liệu này cũng có thể được sử dụng là tài liệu học tập và tham khảo cho các đối tượng sinh viên các chuyên ngành khác trong các trường đại học Y và cán bộ y tế.

Xem chi tiết

Cấp Cứu Ban Đầu – Bộ Y Tế

Chủ biên: ThS. Nguyễn Mạnh Dũng

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo trung cấp ngành Y tế. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở, chuyên môn và cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.

Xem chi tiết

Ký Sinh Trùng Y Học – Bộ Y Tế

Chủ biên: Ths. Đoàn Thị Nguyện

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sách Ký sinh trùng y hoc được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sơ chương trĩnh khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết vói công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

Giải Phẫu Bệnh Học – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Sào Trung

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Dược TPHCM, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sách Giải Phẫu Bệnh Học được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Đại học Y—Dược TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo có kinh nghiệm của Bộ môn Giải phẫu bệnh biên soạn theo phương châm: kiên thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

Nhãn khoa (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Thị Phúc

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2007

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện một so điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đa ban hành chương trình khung ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách đạt chuẩn chuyên môn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.

Xem chi tiết

Hóa sinh (Sách đào tạo CNXN) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Tạ Thành Văn

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Thực hiện Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành Chương trình khung đào tạo đại học ngành Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội đã chủ động biên soạn nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học cho các các môn khoa học cơ bản, y học cơ sở và các chuyên ngành thuộc lĩnh vực y học lâm sàng dựa trên khung chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn của trường phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Xem chi tiết

Giải Phẫu Sinh Lý (Trung học Y tế)

Chủ biên: BS. Đinh Quế Châu

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2005

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Do yêu cầu đổi mới công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng giáo dục, hoà nhập với sự tiến bộ chung của thế giới. Bộ Y tế chủ trương biên soạn lại các tài liệu và sách giáo dục cho hệ thống đào tạo trung học Y tế.

Cuốn Giải phẫu – Sinh lý được soạn thảo đế dùng cho các đối tượng học sinh trung học Y tế. Khi giảng dạy thầy giáo căn cứ vào mục tiêu của chương trình đế chọn lựa và nhấn mạnh cho thích hợp. Như vậy, cuốn sách sẽ thay cho việc chép bài trên lớp, nhằm giành cho học sinh chủ động trong học tập và có nhiều thời gian đê rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Xem chi tiết

Di Truyền Y Học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Trịnh Văn Bảo

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách DI TRUYỀN Y HỌC được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các tác giả GS. Trinh Văn Bảo, PGS.TS. Phan Thị Hoan, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương, TS. Hoàng Thị Ngọc Lan, PGS.TS. Trần Thị Liên, PGS.TS. Trần Đức Phấn, PGS.TS. Phạm Đức Phùng, TS. Nguyễn Văn Rực, TS. Nguyễn Thị Trang biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

Da Liễu Học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Văn Hiến

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Cuốn DA LIỄU HỌC được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các giáo sư, tiến sĩ, các nhà giáo có kinh nghiệm của Bộ môn Da liễu biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết

Giải Phẫu Người (Hệ Cử Nhân Kỹ Thuật Y Học) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Văn Huy

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Sách “Giải phẫu người” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được biên soạn với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống: nội dung chính xác, khoa học, cập nhặt các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Xem chi tiết