Mối liên quan giữa CEA, CA 19 - 9 và ca 72 - 4 trong chẩn đoán ung thư dạ dày

Năm xuất bản: 2011

Số xuất bản: 1.1

Tác giả: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Đức Chính

CEA, CA19 - 9, CA72 - 4 là những dấu ấn khối u được sử dụng rộng rãi trong theo dõi tiến triển của UTDD. Mục tiêu: Tìm hiểu tỷ lệ CEA, CA19–9 và CA72–4 và nhận xét mối liên quan giữa CEA, CA19–9 và CA72–4 với nội soi và mô bệnh học UTDD. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang trên 78BN UTDD và 78 BN VDD được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học và định lượng CEA, CA19 - 9, CA 72 - 4 trong huyết thanh. Kết quả: Tỷ lệ (+) của CEA, CA19–9 và CA72 - 4 trong UTDD tương ứng là 29,5%; 38,5% và 52,6%. Khi kết hợp CEA, CA19–9 và CA72–4 thì tỷ lệ (+) tăng lên 91,1%. Độ nhạy và độ đặc hiệu của 3 dấu ấn khối u này trong UTDD như sau: CEA là 53,4% và 51,3%, giá trị dự báo (+) 29,4%, giá trị dự báo ( - ) 74.4%; CA19–9 là 68,2% và 57,1% giá trị dự báo (+) 48,7%, giá trị dự báo (-) 82,1%; CA72–4 là 63,7% và 58,1% giá trị dự báo (+) 47,4%, giá trị dự báo ( - ) 73,1%. Có mối liên quan giữa tỷ lệ (+) của CEA, CA 19 - 9 và CA 72 - 4 với mô bệnh học UTDD theo phân loại của Lauren 1965. Kết luận: Kết hợp xét nghiệm cả 3 dấu ấn CEA, CA19 - 9, CA 72 - 4 làm tăng giá trị chẩn đoán trong chẩn đoán bệnh nhân UTDD

Xem chi tiết

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật phục vụ cho việc sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh thoái hóa cơ tủy

Cấp đề tài: 01

Năm: 2009

Chủ nhiệm: TS. Trần Vân Khánh

Đồng tác giả:

Xếp loại: da

Quyết định số: 467/QĐ-BYT 4/4/2011; nghiệm thu ngày 4/5/2010

Xem chi tiết

hóa trị liệu tấn công lên cơ quan tạo máu ở bệnh nhi lơxemi cấp dòng lympho

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 3

Tác giả: bùi văn viên, lê thị phượn

(1) nghiên cứu tỷ lệ và mức độ của các tác dụng phụ và độc tính của hóa trị liệu tấn công lên cơ quan tạo máu của bệnh nhi lxm cấp dòng lympho; (2) tìm hiểu đặc điểm diễn biến của các độc tính lên cơ quan tạo máu trong giai đoạn hóa trị liệu tấn công. đối tượng và phương pháp nghiên cứu: gồm 67 bệnh nhi lxm cấp dòng lympho, phương pháp mô tả tiến cứu. kết quả: (1) tác dụng phụ và độc tính của hóa trị liệu tấn công lên cơ quan tạo máu khá phổ biến và tương đối nặng với giảm bạch cầu chiếm tỷ lệ 95,5% ( độ 3 và 4 chiếm 83,6%); 100% giảm bạch cầu hạt( độ 3 và 4 chiếm 98,5%); giảm tiểu cầu chiếm 92,5%,(80,6% là độ 3 và 4); 98,5% giảm nồng độ hemoglobin (độ 3 và 4 chiếm 58,2%); 89,6% có giảm bạch cầu lympho (độ 3 và 4 là 64,1%); 78,8% có giảm sản tủy ở ngày thứ 14, trong đó độ 3 và 4 là 57,4% (2) tác dụng phụ và độc tính lên cơ quan tạo máu chỉ xảy ra trong 2 tuần đầu, tuần thứ 3 bắt đầu hồi phục, đến tuần thứ 4 trở về bình thường. kết luận: tác dụng phụ và độc tính của hóa trị liệu tấn công lên cơ quan tạo máu của bệnh nhi lxm cấp dòng lympholà thường gặp và mức độ khá nặng nhưng chủ yếu xảy ra trong hai tuần đầu. từ khóa: tác dụng phụ, độc tính, lơ xê mi cấp, cơ quan tạo máu

Xem chi tiết

Medical Terminology

Năm xuất bản: 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xem chi tiết