Giải thưởng nobel sinh lý hay y học năm 2009 (lần thứ 100) nobel prize in physiology or medicine 2009

Năm xuất bản: 2009

Số xuất bản: 6

Tác giả: Vũ Triệu An

Ngày 05 tháng 10 năm 2009, Viện Karolinska Thụy Điển có thông báo chính thức về giải thưởng No3bel Sinh lý hay Y học năm 2009. Đó là các ông bà: Elizabeth Blackburn, Carol Greider và Jack Szostak đã khám phá ra “thể nhiễm sắc đã được bảo vệ bởi telome và enzym telomerase như thế nào “. Đây là một trong những lần giải thưởng được trao muộn so với thời điểm khám phá được công bố. Các kết quả nghiên cứu của Blackburn, Greider và Szostak đã được báo cáo đầy đủ trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước tức đã được khoảng 20 năm. Như vậy cũng muộn tương tự như với trường hợp Fleming về penicillin mà có lẽ còn ít tác động áp dụng thực tế hơn.

Xem chi tiết

Chronic Hepatitis B: Update 2009

Chủ biên: Anna S. F. Lok1 and Brian J. McMahon2

Năm xuất bản: 2009

The 2009 update of the American Association for the
Study of Liver Diseases (AASLD) Practice Guidelines
for Management of Chronic Hepatitis B are now
posted online at www.aasld.org. This is the fourth version
of this guideline; the last version was published in
2007.1

Xem chi tiết

Ung thư vú tại một số tỉnh/ thành phố trong 3 năm 2009-2011

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 3.3

Tác giả: Bùi Diệu

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và có tỉ lệ mới mắc đứng hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới. Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả sàng lọc ung thư vú tại một số tỉnh/ thành phố từ 2009-2011. Kết quả cho thấy qua khám sàng lọc 60.075 phụ nữ từ 40-54 tuổi tại 6 tỉnh/thành trong 3 năm 2009-2011 đã phát hiện được 0,08% ung thu vú (tỷ lệ phát hiện ung thư vú qua sàng lọc là 80/105), trong đó 25% ở giai đoạn I và 35,4% ở giai đoạn II.

Xem chi tiết

Nghiên cứu chi phí chương trình tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Thái Nguyên, 2009

Năm xuất bản: 2012

Số xuất bản: 2.1

Tác giả: Hoàng Ngọc Anh, Hoàng Văn Minh, Nguyễn Thị Xuân Trang, Nguyễn Mạnh Cường

Nghiên cứu nhằm xác định tổng chi phí năm và chi phí đơn vị cho chương trình tiêm chủng mở rộng tại Thái Nguyên năm 2009 và phân tích cơ cấu tổng chi phí năm và chi phí đơn vị cho chương trình tiêm chủng mở rộng tại Thái Nguyên năm 2009. Kết quả ước tính tổng chi phí năm cho chương trình tiêm chủng mở rộng tại Thái Nguyên vào năm 2009 là 8.993.860.728 đồng. Chi phí trung bình cho một liều vắc xin bất kỳ là 12.600 đồng, chi phí trung bình cho mỗi trẻ được tiêm chủng đầy đủ mũi là 86.580 đồng. Chi phí thường xuyên là 8.471.737.708 đồng , trong đó chi phí nhân công, chi phí cho các hoạt động chuẩn bị (truyền thông, đào tạo, lập kế hoạch...) và chi phí cho vắc xin và vật tư tiêu hao lần lượt là 3.832.496.0 đồng, 1.666.165.000 đồng và 976.807.708 đồng. Chi phí trung bình cho mỗi trẻ được tiêm chủng đầy đủ tại Thái Nguyên vẫn còn thấp so với mức chi phí hiệu quả cho chương trình tiêm chủng mở rộng ở các nước đang phát triển.

Xem chi tiết

Phản ứng có hại của thuốc

Năm xuất bản: 2009

Số xuất bản: 4

Tác giả: Hoàng Tích Huyền

Tác dụng này của methotrexat (MTX) bị giảm khi phối hợp với acid folic (FA) trong pha thuyên giảm – cảm ứng.

Xem chi tiết