Viêm loét giác mạc nhiễm trùng tại Bệnh viện mắt Trung ương năm 2008

Năm xuất bản: 2011

Số xuất bản: 1.1

Tác giả: Phạm Thị Khánh Vân, Trần Thu Hương, Phạm Thu Lan

Mục tiêu: Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng cùa viêm loét giác mạc (VLGM) nhiễm trùng trong năm 2008 tại bệnh viện Mắt Trung Ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 401 bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện Mắt Trung Ương từ 1/2008 đến 12/2008 với các chỉ số tuổi, giới, nghề nghiệp, các yếu tố nguy cơ, nguyên nhân gây VLGM, bệnh cảnh lâm sàng, cận lâm sàng. Kết quả: trong số 401 bệnh nhân VLGM do nhiễm trùng có 50,4% là nam, 49,6% là nữ. Bệnh gặp chủ yếu ở lứa tuổi lao động (67,9%). Nông dân chiếm đa số (70,3%). Nguyên nhân gây VLGM : chủ yếu do nấm (64,59%), tiếp đó là vi khuẩn (36,65%), amip (0,76%). 11,6% số ca VLGM do vi khuẩn có kết qủa nuôi cấy (+) ; 42,6% VLGM do nấm có kết quả nuôi cấy (+). Kết luận: VLGM nhiễm trùng là một bệnh lý nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống và làm việc của bệnh nhân. Nấm và vi khuẩn vẫn là những nguyên nhân chính gây VLGM nhiễm trùng.

Xem chi tiết