Physics of the Life Sciences-184

Chủ biên: Jay Newman

Nhà xuất bản: springer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

Physics of the Human Body-186

Chủ biên: lrving P. Herman

Nhà xuất bản: springer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết

Cancer Cytogenetics

Chủ biên: Sverre Heim, Felix Mitelman

Nhà xuất bản: Wiley Blackwell

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Xem chi tiết