Bài giảng gây mê hồi sức tập 2

Chủ biên: GS.Nguyễn Thụ

Nhà xuất bản: NXB Y học

Bộ sách giáo khoa Gây mê hồi sức nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nắm vững kiến thức trước hết của các cán bộ Gây mê Hồi sức sau và trên đại học, sau nữa là của những ai quan tâm đến công việc phẫu thuật cũng như cứu chữa người bệnh trong tình trạng hiểm nghèo.

Xem chi tiết

Bài giảng gây mê tập 1

Chủ biên: GS.Nguyễn thụ

Nhà xuất bản: NXB Y học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Bộ sách giáo khoa Gây mê hồi sức nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nắm vững kiến thức trước hết của các cán bộ Gây mê Hồi sức sau và trên đại học, sau nữa là của những ai quan tâm đến công việc phẫu thuật cũng như cứu chữa người bệnh trong tình trạng hiểm nghèo.

Xem chi tiết