Medical Terminology: An Illustrated Guide 7e

Chủ biên: Barbara Janson Cohen

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: English

Medical Terminology: An Illustrated Guide, 7e by Barbara Janson Cohen uses a stepwise approach to learning medical terminology. Part 1 describes how medical terms are built from word parts; Part 2 introduces body structures, diseases, and treatments; and Part 3 describes each body system. Individual chapters also build on knowledge in stages: the Key Terms sections list the terms most commonly used; more specialized terms are included in a later section entitled “Supplementary Terms.”

Xem chi tiết

Tiếng Anh Chuyên Ngành (Dùng cho SV khối ngành KHSK)

Chủ biên: TS. Vương Thị Thu Minh

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2009

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, Bộ môn Ngoại Ngữ đã biên soạn cuốn “Tiếng Anh chuyên ngành” dùng làm tài liệu để phục vụ công tác đào tạo khối ngành Khoa học Sức khoẻ cho các đối tượng là sinh viên Y–Dược. Mục tiêu của cuốn sách này nhằm giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc trong y học thông dụng thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.

Xem chi tiết

English in Medicine: A Course in Communication Skills 3rd

Chủ biên: Eric H. Glendinning

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

English in Medicine is a course for doctors, medical students and other medical professionals who need to communicate with patients and medical colleagues. Each of the seven units focuses on one area of doctor-patient communication, from history-taking and examination to diagnosis and treatment. The course develops all four skills through a wide variety of activities. The third edition is now in full colour and has been updated to take account of developments in medicine and the impact of new information technology. The course does not require specialist knowledge on the part of the teacher.

Xem chi tiết

Check Your English Vocabulary for Medicine 3rd

Chủ biên: Rawdon Wyatt

Nhà xuất bản: A&C Black

Check Your English Vocabulary for Medicine by Rawdon Wyatt is a workbook designed to help learners of English improve their knowledge and understanding of core medical terminology.

The workbook includes crosswords, puzzles and word games to test and build specialist English vocabulary. The combination of self-study exercises and practical speaking activities mean that this book is ideal for both home and class-based study.

Xem chi tiết

Professional English in Use Medicine

Chủ biên: Eric Glendinning

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Professional English in Use Medicine contains 60 units covering a wide variety of medical vocabulary. Topics include diseases and symptoms, investigations, treatment, examining and prevention. The book also introduces general medical vocabulary related to parts and functions of the body, medical and para-medical personnel, education and training, research, and presentations.

Xem chi tiết

Oxford English for Careers: Medicine 1 (Student + Teacher Books + Audio CD)

Chủ biên: Sam McCarter

Nhà xuất bản: Oxford University Press

English for Careers is a series which prepares pre-work students for starting their career. Everything in each Student’s Book is vocation-specific, which means students get the language, information, and skills they need to help them get a job in their chosen career. A specialist course for medical students, doctors, and advanced nurses who want to work in English-speaking countries. Medicine has been designed to help students communicate accurately in English with patients and colleagues. It has a clear focus on developing speaking and listening skills for a range of different situations. Key features:

Xem chi tiết

Oxford English for Careers: Medicine 2 (Student + Teacher Books + Audio CD)

Chủ biên: Sam McCarter

Nhà xuất bản: Oxford University Press

A new, up-to-date course where students learn what they need to know for a career in commerce, tourism, nursing, medicine, or technology.

Oxford English for Careers is a series which prepares pre-work students for starting their career. Everything in each Student’s Book is vocation-specific, which means students get the language, information, and skills they need to help them get a job in their chosen career. The series covers Commerce, Tourism, Nursing, and Technology at Pre-Intermediate and Intermediate levels. New levels include Tourism 3 Upper-Intermediate for tourism management and Technology 2, plus the completely new Medicine course.

Xem chi tiết

Tiếng Anh Trong Y Khoa – English In Medicine (tái bản lần 2)

Chủ biên: GS. BS. Trần Phương Hạnh

Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TPHCM

Giới thiệu

Tiếng Anh trong Y khoa là giáo trình về kỹ năng giao tiếp được GS. BS. Trần Phương Hạnh dịch nguyên bản từ cuốn English in Medicine – A course in communication skills của BS Eric H. Glendinning và BS Beverly A. s. Holmström.

Đây là ấn bản lần thứ 2, có những điểm mới như:
□ Bệnh án được cập nhật
□ Tham khảo mới về sách và bài báo
□ Các bài làm về nghe được ghi băng lại
□ Bản đối thoại – đầy đủ
□ Các bài làm được mã hóa tùy thuộc kỹ năng
□ Nhiều hình ảnh bổ sung
□ Các địa chỉ hữu ích được cập nhật
□ Các chức vụ mới trong bệnh viện nước Anh

Xem chi tiết

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa

Chủ biên: Ths. Trịnh Thanh Toản

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giới thiệu

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa là tựa sách trong loạt tủ sách Cẩm Nang Y Khoa Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến y học, qua đó giúp người dịch tiếng anh có tư liệu phục vụ cho công tác học tập và dịch thuật của mình.

Xem chi tiết

Medical Terminology for Health Professions 7e

Chủ biên: Ann Ehrlich

Nhà xuất bản: Delmar - Cengage Learning

Năm xuất bản: 2012

Ngôn ngữ: English

New Features

Xem chi tiết