Thực trạng y tế dự phòng và nhu cầu đào tạo lại cho cán bộ y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tên hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN VĂN HIẾN

Tên tác giả: BÙI TRỌNG THỦY

Ngày gửi: 15-11-2017 05:04 PM

Cập nhật cuối: 15-11-2017 05:04 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhân lực y tế là nguồn lực quan trọng nhất trong chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân. Các nước trên thế giới cũng như ở nước ta, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế (NLYT) nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn được quan tâm.   

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nguồn nhân lực y tế được coi là một trong những thành phần cơ bản quan trọng nhất của hệ thống y tế, đặc biệt nguồn nhân lực có chất lượng cao sẽ quyết định đến mọi thành tựu của ngành y tế [1].

Tại Việt Nam, theo báo cáo tổng kết của Bộ Y tế  năm 2009 thì Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao và nhân lực làm việc trong hệ thống Y tế dự phòng (YTDP) các tỉnh.

Hoạt động dự phòng có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, nhằm chủ động ngăn chặn các dịch bệnh xảy ra và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chúng ta đều biết để dịch bệnh xảy ra sẽ gây nhiều tổn thất cả về người và của, đầu tư cho hoạt động y tế dự phòng mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên trên thực tế, do đặc điểm của hoạt động y tế dự phòng có nhiều khó khăn, nên việc thu hút và duy trì được đội ngũ cán bộ y tế nói chung và Bác sỹ nói riêng làm việc trong hệ thống y tế dự phòng cũng gặp nhiều khó khăn. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng ít cán bộ muốn làm việc trong hệ thống y tế dự phòng là do thu nhập thấp, thường xuyên gắn với thực địa, ưu đãi chưa thỏa đáng, điều kiện làm việc còn khó khăn, cán bộ ít có cơ hội được đào tạo. Vì vậy rất cần có chính sách thích hợp, cũng như tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi thì mới đảm bảo được nguồn nhân lực làm việc trong hệ thống Y tế dự phòng.