Thực trạng tổ chức, quản lý và hoạt động của trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc trong 3 năm 2015 - 2010 và 2014

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tên hướng dẫn: GS.TS. TRƯƠNG VIỆT DŨNG

Tên tác giả: NGUYỄN VĂN LONG

Ngày gửi: 15-11-2017 02:22 PM

Cập nhật cuối: 15-11-2017 02:22 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Thuốc có vai trò hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và có thể đến cả tính mạng con người. Do đó chất lượng thuốc phòng bệnh, chữa bệnh là vấ n đề được tất cả các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm. Để đảm bảo thuốc được sử dụng an toàn, hiệu quả, giảm sự đề kháng thuốc, ngăn chặn thất bại trong điều trị, giảm gia tăng bệnh tật và tử vong, cộng đồng thế giới nói chung và từng quốc gia nói riêng ngày càng nỗ lực hợp tác với nhau trong việc giám sát, quản lý chất lượng thuốc trong suốt quá trình từ khi sản xuất đến tay người sử dụng. Nhằm chuẩn hoá các hoạt động này, tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra bộ tiêu chuẩn thực hành tốt về các hoạt động thuộc lĩnh vực Dược (GPs) bao gồm: tiêu chuẩn thực hành tốt trong thử nghiệm lâm sàng (GCP); trong sản xuất (GMP), trong bảo quản (GSP), trong kiểm nghiệm (GLP), trong phân phối thuốc (GDP) và trong bán lẻ tại nhà thuốc (GPP) … để từ đó mỗi nước căn cứ vào đó đưa ra những hướng dẫn phù hợp với quốc gia mình.