Thực trạng thu chi tài chính và chi phí đầy đủ một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện Đa Khoa thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tên hướng dẫn: PGS- TS HOÀNG VĂN MINH

Tên tác giả: NGUYỄN KHẮC LẬP

Ngày gửi: 14-11-2017 04:21 PM

Cập nhật cuối: 14-11-2017 04:21 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời kỳ đổi mới nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách nhằm tăng nguồn lực như: Nghị định 95/CP về thu một phần viện phí [17]; Nghị định 43/2006 /NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập [22]. Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường giúp các đơn vị sự nghiệp công lập được vay vốn, trả nợ, liên doanh liên kết nhằm tăng cường nguồn lực xã hội cho công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh [23]; Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ nguồn lực cho ngành y tế phát triển và quy định lộ trình triển khai đảm bảo tiến tới lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế[24]; Luật Khám chữa bệnh được Quốc hội ban hành ngày 23/11/2009 cũng là hành lang pháp lý lâu dài tạo cơ chế cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân[30]; Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đưa ra lộ trình đầy đủ công tác tính toán chi phí cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đến năm 2018 và những năm tiếp theo[25]. Nghị định 16 /NĐ- CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thiện cơ bản về các đơn vị sự nghiệp công tự chủ hoàn toàn [37].

 

Thị xã Phúc Yên là đô thị loại III thuộc tỉnh Vĩnh Phúc tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội dân số trên 90.000 người, nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe có vai trò đặc biệt quan trọng. Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên được thành lập từ ngày 20/9/2010 trên cơ sở tách ra từ Trung tâm y tế thị xã Phúc Yên là Bệnh viện tuyến huyện, hạng III được giao là 70 giường bệnh với chức năng nhiệm vụ là khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Đối tượng tham gia khám bệnh, chữa bệnh phần lớn là bệnh nhân thuộc diện BHYT vì vậy các chính sách về BHYT và các chính sách về thu một phần viện phí tác động rất lớn đến họat động thu chi tài chính của đơn vị ngoài nguồn ngân sách được Nhà nước cấp trên cơ sở đầu giường bệnh. Thông tin về thực trạng thu chi tài chính và ước tính chi phí đầy đủ một số dịch vụ tại Bệnh viện là cở sở quan trọng để các nhà quản lý xây dựng kế hoạch thực hiện tự chủ tài chính và thực hiện quản lý tài chính đơn vị (đặc biệt trong việc tính toán giá viện phí và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính) nhằm chuẩn bị tốt cho việc thực hiện lộ trình của nghị định 85/2012/NĐ- CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ và nghị định 16/NĐ –CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là một đòi hỏi cần thiết. Chính vì lý do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng thu chi tài chính và chi phí đầy đủ một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên” với mục tiêu sau:

1. Mô tả thực trạng thu chi tài chính của Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2013.

2. Ước tính chi phí đầy đủ của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phúc Yên trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2013.