Thực trạng nhân lực y tế của các bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2014 và một số yếu tố ảnh hưởng đến viêc duy trì và phát triển nhân lực y tế

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tên hướng dẫn: PGS.TS Vũ Khắc Lương

Tên tác giả: ĐOÀN THANH BÌNH

Ngày gửi: 15-11-2017 02:39 PM

Cập nhật cuối: 15-11-2017 02:39 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Nguồn nhân lực y tế (NLYT) là một trong những thành phần cơ bản và quan trọng nhất của hệ thống y tế, quyết định toàn bộ số lượng cũng như chất lượng các hoạt động và dịch vụ chăm sóc sóc sức khỏe. Trong hệ thống y tế, Bệnh viện tuyến huyện là nơi đầu tiên tiếp nhận điều trị nội trú với các kỹ thuật cơ bản để giải quyết các bệnh tật thường gặp, y tế tuyến huyện phát triển làm giảm số lượng người bệnh phải chuyển về tuyến tỉnh và tuyến trung ương, tuy nhiên nhân lực y tế tại tuyến huyện hiện nay đang thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng [1], [2].

Vĩnh Phúc là một tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế đồng bằng Sông Hồng, trong những năm qua, ngành Y tế Vĩnh Phúc đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo hướng gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói, giảm nghèo [3]. Tuy nhiên, ngành Y tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Mô hình bệnh tật thay đổi, nguồn lực đầu tư cho y tế tuy có tăng, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhân lực y tế còn thiếu so với định mức biên chế và nhu cầu thực tế. Phân bố nhân lực y tế chưa hợp lý, cán bộ có tay nghề cao tập trung chủ yếu ở thành thị, vùng kinh tế - xã hội phát triển, số lượng bác sỹ đạt tỷ lệ 7,6 bác sĩ/10.000 dân (năm 2014), thấp so với nhiều tỉnh lân cận. Tình trạng thiếu hụt nhân lực phổ biến ở tuyến huyện, dẫn đến nhiều kỹ thuật theo phân tuyến chưa được triển khai thực hiện. Các kỹ thuật y học hiện đại chủ yếu tập trung ở các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân còn hạn chế, số người bệnh vượt tuyến điều trị còn nhiều, dẫn đến sự mất công bằng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân [4], [5].