Thực trạng mô hình bệnh tật, chuyển tuyến và các nguồn lực của bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Lập , tỉnh Phú Thọ năm 2015

Chuyên ngành: Quản lý Y tế

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Tên tác giả: PHẠM HỒNG HẢI

Ngày gửi: 13-11-2017 02:26 PM

Cập nhật cuối: 13-11-2017 02:26 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Những nghiên cứu của thế giới trong nhiều năm đã chứng minh sức khoẻ và mô hình bệnh tật thường phản ánh trung thành điều kiện sinh sống về kinh tế, xã hội, văn hoá, tập quán và yếu tố môi trường [1].

Việc xác định mô hình bệnh tật đã được các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng quan tâm xác định nhằm giúp cho ngành y tế xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho nhân dân một cách toàn diện, đầu tư cho công tác phòng chống bệnh có chiều sâu và trọng điểm, từng bước hạ thấp tỷ lệ tử vong cho cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xã hội ngày càng phát triển, mô hình bệnh tật cũng có sự thay đổi do môi trường sống và điều kiện kinh tế xã hội phát triển. Do đầu tư có hạn nên ngành y tế phải chọn sự ưu tiên để đầu tư có hiệu quả trong điều kiện cho phép, đó là đầu tư vào các bệnh có tỷ lệ mắc cao về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phục vụ chẩn đoán và điều trị đảm bảo tần xuất sử dụng cao, theo giá dịch vụ y tế nhanh thu hồi vốn, an toàn nguồn vốn đầu tư [2]. Bên cạnh đó, đầu tư và phân công nguồn nhân lực cho một cơ sở y tế phù hợp theo mô hình bệnh tật cũng nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh.

Huyện Yên Lập mang đặc trưng của huyện miền núi, kinh tế đồi rừng thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi, trên địa bàn huyện chưa có nhà máy xí nghiệp nào, công tác chăm sóc sức khỏe chưa thực sự được quan tâm. Hệ thống chăm sóc sức khỏe cho nhân dân như các huyện miền núi khác của cả nước. Hiện nay huyện Yên lập có một bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện, các trạm y tế xã/thị trấn để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trong huyện.