Thực trạng không tuân thủ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng MẺTHADONE tại tỉnh Tuyên Quang năm 2016 và một số yếu tố liên quan

Chuyên ngành: Quản lý bệnh viện

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Xuân Bách - TS. Trần Đình Thơ

Tên tác giả: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Ngày gửi: 08-11-2017 04:13 PM

Cập nhật cuối: 08-11-2017 04:13 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng Methadone là một trong những phương pháp điều trị bằng thuốc cho những người lệ thuộc CDTP, đặc biệt là bạch phiến (Heroin). Điều trị nghiện CDTP giúp người bệnh phục hồi chức năng tâm lý, xã hội, lao động và tái hòa nhập cộng đồng[1]. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho thấy, điều trị thay thế nghiện CDTP bằng Methadone là một phương pháp “tiêu chuẩn vàng” đối với người nghiện Heroin, giúp người nghiện dần từ bỏ Heroin, phục hồi sức khỏe và các chức năng xã hội [2],[3], từ đó làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV [4, 5].

Điều trị nghiện CDTP bằng Methadone bắt đầu được thí điểm tại Việt Nam năm 2008 tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.Đến nay, dịch vụ này đã nhanh chóng được mở rộng quy mô tại Việt Nam, giúp giảm tỷ lệ người nghiện chích ma túy và tỷ lệ người nhiễm mới HIV. Tính tới tháng 3/2017, mô hình điều trị CDTP bằng Methadone đã được triển khai trên toàn quốc (63/63 tỉnh thành phố), cung cấp dịch vụ cho hơn 51.300 người nghiện ma túy, đạt 63,3% kế hoạch đề ra [6].