Thực trạng hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, một số yếu tố liên quan trong nhóm Nam trong quan hệ đồng giới tại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 - 2014 và đề xuất mô hình can thiệp

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN MINH SƠN

Tên tác giả: LÊ QUANG SƠN

Ngày gửi: 15-11-2017 02:32 PM

Cập nhật cuối: 15-11-2017 02:32 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm vừa qua, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đã nhận được nhiều quan tâm hơn. Đây cũng là nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao ở Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy MSM Việt Nam có nguy cơ lây nhiễm HIV cao do có nhiều bạn tình, ít hoặc không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nhận thức về nguy cơ lây nhiễm HIV ở đối tượng này còn thấp[1].

Ở Việt Nam có ít số liệu về tỷ lệ hiện mắc HIV trong nhóm MSM ở Việt Nam. Cho đến nay mới chỉ có một số nghiên cứu khảo sát tỷ lệ mắc trong nhóm MSM ở Việt Nam. Như hai nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh, được tiến hành năm 2000 tại viện Pasteur, đã xác định được tỷ lệ hiện mắc là 5,8% trong số 208 MSM tham gia xét nghiệm HIV tự nguyện[2]. Nghiên cứu thứ hai năm 2005, cho thấy tỉ lệ hiện mắc là 8% trong số 600 MSM tham gia vào nghiên cứu theo cách lấy mẫu thuật tiện [3].

Nam quan hệ tình dục đồng giới. Hiện không có nhiều thông tin và số liệu ước tính quần thể MSM tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số nghiên cứu tại các nước trong khu vực cho thấy khoảng từ 1-3% nam giới trên 15 tuổi có quan hệ  tình dục đồng giới. Do đặc điểm là những trung tâm kinh tế và xã hội, có thể nhận thấy số lượng MSM tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn số lượng MSM tại các tỉnh, thành phố khác. Trong ước tính thấp, giả định 1% nam giới trên 15 tuổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ tình dục đồng giới và tại các tỉnh, thành phố khác giả định này là 0,5% [4].