Thực trạng bệnh tật và Bảo Hiểm Y Tế chi trả cho 5 bệnh phổ biến tại bệnh viện huyện Tân Sơn - Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2016

Chuyên ngành: Quản lý Y tế

Tên hướng dẫn: TS. Tạ Văn Khoái - PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt

Tên tác giả: NGÔ AN NGỌC

Ngày gửi: 13-11-2017 02:32 PM

Cập nhật cuối: 13-11-2017 02:32 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo niên giám thống kê y tế năm 2012, tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lây nhiễm điều trị tại bệnh viện giảm nhanh từ 59,20% ở năm 1986 xuống 27,25% vào năm 2012, trong khi đó tỷ lệ này có nguyên nhân bởi các bệnh không lây nhiễm trong cùng khoảng thời gian lại tăng từ 39,00% lên 61,91 %. Tương tự, cũng trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ số ca tai nạn, ngộ độc, chấn thương tăng từ 1,80% lên 10,84%. Bằng chứng cho thấy Việt Nam đang trải qua thời kỳ chuyển đổi dịch tễ học, chịu gánh nặng bệnh tật kép từ cả bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Trong 5 nhóm bệnh phố biến nhất điều trị tại bệnh viện, bệnh hệ hô hấp chiếm 16,87%, bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật chiếm 11,07%, bệnh hệ tiêu hóa chiếm 8,80%, bệnh hệ tuần hoàn chiếm 8,36% và khối u chiếm 3,44% [1].