Thiết kế một chương trình "In house software" để sàng lọc các khuyết tật của ống thần kinh qua đánh giá nồng độ alpha-fetoprotein trong huyết thanh sản phụ ở quý hai của thai kỳ

Năm xuất bản: 2007

Số xuất bản: 10.1

Tác giả: Nguyễn Viết Nhân

Ngày gửi: 01-11-2016 03:46 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:46 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 347.26 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này