Thái độ xử trí Ngôi Mông Chuyển Dạ tại bệnh viện phụ sản Trung Ương trong hai giai đoạn 2006 và 2016

Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Tên hướng dẫn: PGS.TS. PHẠM THỊ THANH HIỀN

Tên tác giả: VŨ THỊ OANH

Ngày gửi: 16-11-2017 03:52 PM

Cập nhật cuối: 16-11-2017 03:52 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngôi mông là một ngôi dọc mà cực đầu ở phía đáy tử cung, cực mông ở
phía cổ tử cung và mông trình diện trước eo trên khi chuyển dạ. Ngôi mông là 
ngôi có khả năng đẻ đường dưới nhưng dễ mắc đầu hậu, vì vậy một số tác giả
coi như là một ngôi đẻ khó.
Cho đến nay thái độ  xử  trí đối với ngôi mông của các thầy thuốc sản 
khoa  ở  trong nước cũng như trên thế  giới còn nhiều điều chưa được thống 
nhất. Theo các chuyên gia có hai cách xử trí loại ngôi này: 1/ chỉ định mổ  lấy 
thai để an toàn cho thai nhi, 2/ Theo dõi đẻ đường âm đạo nhằm hạn chế tỷ  lệ
mổ lấy thai.
Nhiều tác giả  cho rằng ngôi mông là ngôi có thể  đẻ  đường âm đạo, 
nhưng tỷ lệ tai biến cao hơn so với đẻ ngôi chỏm. Ở Hoa Kỳ (khoa sản Mount 
Sinai-  New York) tỷ  lệ  tử  vong sơ sinh cao gấp 8 lần so với ngôi chỏm  .  Một 
số  tác giả  coi ngôi mông là một ngôi hoàn toàn khó, cần phải mổ  lấy thai cho 
trường hợp đủ tháng con có khả năng sống [1].
Sự  tiến bộ  của y học đặc biệt là trong lĩnh vực sản khoa và sơ sinh, 
cùng với sự  phát trển của xã hội đã làm tiên lượng của ngôi mông có nhiều 
thay đổi.  Trong những năm gần đây tỷ  lệ  mổ  lấy thai trong ngôi mông cũng 
như tỷ  lệ  mổ  lấy thai nói chung tăng lên một cách đáng kể  bởi các lý do sản 
khoa và các lý do xã hội  [2].
Mặt khác với sự  tiến bộ  của siêu âm và sự  phổ  biến rộng rãi loại hình 
cận lâm sàng này mà việc chẩn đoán sớm cũng như tiên lượng ngôi mông 
ngày càng được cải thiện.