Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật phục vụ cho việc sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh thoái hóa cơ tủy

Cấp đề tài: 01

Năm: 2009

Chủ nhiệm: TS. Trần Vân Khánh

Đồng tác giả:

Xếp loại: da

Quyết định số: 467/QĐ-BYT 4/4/2011; nghiệm thu ngày 4/5/2010

Xem chi tiết

Nghiên cứu sản xuất Insulin tái tổ hợp giai đoạn I

Cấp đề tài: 01

Năm: 2010

Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Văn Phủng

Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Tuệ; ThS. Trần Hồng Vân

Xếp loại: da

Quyết định số: 1550/QĐ-BYT 10/5/2010; nghiệm thu ngày 17/5/2010; Đào tạo 1 BSCKII, 1 CN

Xem chi tiết

Nghiên cứu đánh giá chất lượng chẩn đoán vi sinh của các phòng xét nghiêm tuyến tỉnh

Cấp đề tài: 01

Năm: 2010

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thị Tuyến

Đồng tác giả: PGS. Đinh Hữu Dung; BS. Lê Hồng Ngọc; PGS. Lê Hồng Hinh; TS. Phạm Hồng Nhung; CN. Lê Thị Hải; KTV Phạm Thị Vinh

Xếp loại: da

1 Quyết định số: 160/QĐ-BYT 12/4/2010; nghiệm thu ngày 28/4/2010; Đào Tạo 4 SV; Đã Đăng 3 bài báo;

Xem chi tiết